nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.02.2017 Südzucker lijkt machtsstrijd met bietentelers te winnen

In de aanloop naar het postquotumtijdperk heeft de Duitse suikerproducent Südzucker weinig onderhandelingsmarge gelaten voor de belangenverdedigers van de bietentelers. De stugge Duitsers lijken aan het langste eind te trekken nu het nieuwe seizoen voor de deur staat, en telersverenigingen met hun rug tegen de muur. De vestiging van Südzucker in Polen maakte het contract voor het seizoen 2017-2018, met daarin een bodemprijs van minder dan 17 euro per ton bieten, pas eind januari bekend. In Frankrijk wordt de telersvereniging door Südzucker belaagd via een klacht bij de mededingingsautoriteiten. De Belgische bietentelers die via de Tiense Suikerraffinaderij met Mannheim te maken hebben, lijken te plooien onder alle druk.

Südzucker haalt zich de woede van de Poolse bietentelers op de hals. Dat schrijft Boerenbusiness naar aanleiding van het contractvoorstel dat Südzucker eind januari bekendmaakte voor het seizoen 2017-2018. Net als in de andere landen waar het concern actief is, gebruikt Südzucker de suikerprijs als referentie voor de uitbetaalde bietenprijs. Alleen is Polen één van de tien EU-lidstaten waar bietentelers gekoppelde steun ontvangen en dat weten ze in Mannheim ook. Wat de boeren aan subsidies ontvangen voor een hectare suikerbieten is door Südzucker afgetrokken van de bietenprijs.

Dat verklaart waarom het Südzucker-contract in Polen met een lagere bietenprijs rekent dan bijvoorbeeld in België en Frankrijk. De Europese suikerprijs kan momenteel niet tippen aan de wereldmarktprijs die op de Londense termijnmarkt schommelt rond de 500 euro per ton. De bietenprijs die Südzucker de Poolse akkerbouwers voorhoudt bij een tamelijk hoge suikerprijs van 500 euro is goed 27 euro per ton. Daalt de suikerprijs naar 300 euro per ton – niemand kan voorspellen hoe de suikermarkt reageert op 20 procent meer productie in Europa –, dan zullen vooral de bietentelers het verlies moeten slikken want hun bodemprijs is vastgesteld op 16,63 euro per ton. De Poolse bietentelersvereniging heeft de minister van Landbouw om hulp gevraagd. Südzucker heeft vijf fabrieken in het zuiden van het land. Een andere bietenverwerker is er niet actief.

Zodra de weersomstandigheden het toelaten start in maart de uitzaai van de bieten. Poolse suikerbietentelers staan dus met hun rug tegen de muur, maar dat geldt net zo goed voor hun Belgische collega’s. Maandenlang is er onderhandeld met de Tiense Suikerraffinaderij, onderdeel van de Südzucker-groep, maar zonder resultaat. Februari is normaliter de maand waarin akkerbouwers hun bietenzaad bestellen, maar nu hebben ze nog geen zekerheid over de vergoeding van de bieten en de andere contractvoorwaarden.

Het laatste, lichtjes aangepaste contractvoorstel van de Tiense Suikerraffinaderij werd toegelicht in het weekblad Sillon Belge. Aan de bietenprijs is er door de suikerfabriek nooit gesleuteld hoewel dat het voornaamste struikelblok is voor de afgevaardigden van de telers. Omgerekend naar een suikergehalte van 16 procent en bij een suikerprijs van 400 euro per ton zodat vergelijken mogelijk is met de oude gegarandeerde bietprijs (26,29 euro), gaat het volgens het Coördinatiecomité van de Haspengouwse bietentelers om 19,84 euro per ton bieten. De Tiense Suikerraffinaderij communiceert zelf 24,81 euro per ton bieten aan 17 procent suiker, inclusief bietenpulpvergoeding en dit bij een suikerprijs in Europa van 400 euro per ton. Zonder pulpvergoeding komt dit neer op 21,16 euro per ton bieten.

Voor een goed compromis doen beide partijen water bij de wijn, maar alles wijst erop dat het de telersvereniging is die bakzeil haalt. Is het omdat het seizoen voor de deur staat? Of werd er ernstig rekening mee gehouden dat de Tiense suikerfabriek kan delokaliseren als de telers te hard dwars liggen? In ieder geval zou het contractvoorstel dat maandenlang verworpen werd nu toch aanvaardbaar zijn mits een viertal aanpassingen. De onderhandelingen werden gevoerd door het Coördinatiecomité van de Haspengouwse bietentelers. Het is ook binnen dit orgaan dat er recent gestemd is over hoe het verder moet. Navraag bij het overkoepelende nationale verbond (CBB) leert dat er “garanties voor de toekomst” gevraagd worden, onder meer de verbintenis van de suikerfabriek om de onderhandelingen in de toekomst nooit rechtstreeks met telers maar altijd met hun telersvereniging te voeren.

Dat laatste wijst erop dat er voor de inschikkelijkheid van de afgevaardigden van de bietentelers nog een derde reden kan zijn. Südzucker heeft ook suikerfabrieken in Frankrijk. Net zomin als de Belgische bietentelers waren de Fransen opgezet met het Duitse contractvoorstel en de bietenprijs die hen voorgehouden werd. De telersvereniging stelde zich kordaat op, maar Südzucker speelde het daar hard door klacht neer te leggen bij de mededingingsautoriteit. Die moet nu onderzoeken of er in hoofde van de telersvereniging sprake is van misbruik van marktmacht. Mogelijk heeft die gang van zaken de Belgische afgevaardigden van de bietentelers geïntimideerd. De bal ligt nu terug in het kamp van de Tiense Suikerraffinaderij aangezien de telers wel instemmen met het contract, maar niet zonder enkele toegevingen van hun afnemer.

Bron: eigen verslaggeving / Boerenbusiness

Volg VILT ook via