nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

09.01.2017 "Suikerprijs en melkprijs evolueren gunstig in 2017"

De mislukte oogsten in onze regio zullen niet leiden tot hogere tarwe- en korrelmaïsprijzen in 2017. De suikerbiettelers mogen de nabije toekomst wel optimistischer tegemoet zien. En ook de melkprijs zal een verder herstel kennen, al is een absolute piek niet meteen aan de orde. Dat zei Marc Ballekens, directeur Strategie en Marketing van Limagrain, tijdens de Agromeeting van het bedrijf in Oudenaarde.

De extreem natte junimaand en de aanhoudende droogte nadien deden de opbrengst van tarwe in ons land drastisch dalen. Ook Nederlandse en Franse boeren zagen een groot deel van hun oogst mislukken. Dit zorgde ervoor dat de totale tarweproductie in de Europese Unie daalde met negen procent. Landbouwers die erop rekenen dat dit gegeven voor stijgende prijzen zal zorgen, zijn er wellicht aan voor de moeite. De tarweprijs wordt immers bepaald op de wereldmarkt en daar werd afgelopen jaar een recordhoeveelheid tarwe geoogst.

Rusland kende een uitzonderlijk goede tarweoogst en ook de andere grote tarwe-exporteurs zoals de Verenigde Staten, Canada, Oekraïne, enz. kenden een grote productie. Wereldwijd werd er in 2016 751 miljoen ton tarwe geoogst, terwijl de consumptie schommelt rond 740 miljoen ton. Dat betekent dat de voorraden toenamen van 241 miljoen ton in 2015 tot naar schatting 252 miljoen ton afgelopen jaar. Bovendien staan de Russische en de Oekraïnse munt laag tegenover de euro, wat onze afzetpositie verzwakt. Wel in het voordeel van Europa is dat de dollar sterk staat tegenover de euro.

“Toch ben ik ervan overtuigd dat de tarweprijzen niet richting een nieuw dieptepunt zullen evolueren zoals dat vorig jaar in januari en februari het geval was”, vertelt Ballekens. Hij verwacht geen hoge, maar wel stabiele prijzen. Dat heeft onder meer te maken met de toenemende olieprijzen waardoor in de VS meer graan wordt gebruikt voor de productie van bio-ethanol. Ook bestaat de kans dat er een deel van de uitgeplante tarwe in Oost-Europa en Rusland kapotvriest en ook de stijgende consumptie, onder meer onder de vorm van vlees, zetten een rem op een mogelijke daling. “Ik ga ervan uit dat de tarweprijs rond de 150 euro per ton verder zal blijven schommelen, zoals dat het afgelopen anderhalf jaar al het geval was”, stelt hij.

De situatie op de korrelmaïsmarkt is in de eerste plaats een Amerikaans verhaal: 40 procent van het wereldwijde maïsvolume wordt immers in de VS geproduceerd. Europa is slechts goed voor acht procent van de korrelmaïsproductie in de wereld. Met uitzondering van Brazilië zijn de oogstverwachtingen voor 2016-2017 positief. De maïsproductie in 2016 bedroeg 1.040 miljoen ton wereldwijd en de consumptie 1.026 miljoen ton. Dat betekent dat ook de maïsvoorraden toenemen. Naar verwachting bereiken die met 222 miljoen ton een nieuw record. In 2015 ging het nog om 209 miljoen ton.

“Maar doordat de dollar zeer duur is tegenover de euro hebben we in Europa wel een voordeel. Dat zorgt ervoor dat de prijzen van korrelmaïs vandaag een stuk hoger liggen dan in dezelfde periode van vorig jaar (ongeveer 108 euro per ton tegenover 98 euro in januari 2015, nvdr.)”, zegt de Limagrain-directeur. “We verwachten de komende maanden dan ook een relatief stabiele situatie waarbij de prijs schommelt rond de situatie waar hij zich nu in bevindt.” Bijkomend element is dat de Baltic Dry Index, de maat voor de kostprijs van wereldwijd transport over zee, momenteel aan de lage kant is. Dat betekent dat grondstoffen relatief goedkoop getransporteerd kunnen worden. Maar de vraag is hoe lang dit nog gaat duren aangezien de olieprijzen aan het stijgen zijn.

Vrij goed nieuws was er wel voor de suikerbiettelers, althans op korte termijn. De telers van Iscal Sugar hebben een interprofessioneel akkoord. Bij de Tiense suikerraffinaderij is dit akkoord er nog niet. “In 2017 wordt het suikergehalte van bieten bij Iscal als gevolg van de suikerhervorming veel belangrijker dan in het verleden, want het nieuw leveringscontract is immers een tonnencontract aan 17,5 procent suiker. Hoe hoger het suikergehalte, hoe meer suiker de boer zal kunnen leveren binnen het leveringsrecht”, stelt Marc Ballekens.

Bovendien is de suikerprijs op de wereldmarkt aan een opmars bezig. “Sinds april 2016 zijn de suikerkoersen met 40 procent gestegen tot de huidige prijs van 545 euro per ton maar momenteel zijn deze dalende. De stijging van het voorbije jaar was vooral het gevolg van de suikervoorraden op de wereldmarkt die drastisch zijn teruggelopen”, aldus Ballekens. Ter vergelijking, de Europese referentieprijs lag tot voor kort op 404 euro per ton en dat leverde een basisprijs van 26,29 euro per ton bieten op. “Nu de bietenprijs gekoppeld is aan de suikerprijs op de wereldmarkt, evolueren we voor 2017 dus duidelijk naar een betere situatie in vergelijking met de jaren voordien.” Aan een prognose voor de verdere toekomst waagde Ballekens zich niet. “Er zijn nog teveel onzekere factoren om daar uitspraken over te doen, maar dat er meer prijsvolatiliteit komt, staat buiten kijf.”

Sinds halfweg 2016 is de melkprijs aan zijn sterkste stijging ooit bezig. Waar de BCZ-melkprijs in de zomer vorig jaar nog zo’n 23 eurocent per liter bedroeg, bedroeg hij aan het einde van het jaar al zo’n 31 eurocent. Boeren die al dromen van een basisprijs van 40 eurocent per liter, zet Ballekens opnieuw met beide voeten op de grond. “Een verder herstel in 2017 zit er zeker in, maar op een absolute piek stevenen we zeker niet af. De hogere prijs die we vandaag zien, is vooral een gevolg van een daling van het aanbod. Willen we die 40 eurocent halen, dan moet ook de vraag naar melk toenemen met zo’n drie tot vier procent per jaar.” En dat zit er volgens hem niet in.

Het marktherstel wordt ook duidelijk geremd door de zuivelvoorraden die momenteel nog in interventie zitten. Vroeg of laat moeten die terug op de markt komen en zullen ze drukken op de melkprijs. “Sinds november is de procedure gestart om de magere melkpoeder, voorlopig zo’n zes procent, terug op de markt te brengen. De Europese Commissie doet er goed aan om die voorzichtig op de markt terug te brengen. Op die manier wordt het gezonde herstel van de melkprijs dat zich ook in 2017 verderzet, niet in gevaar gebracht”, besluit Ballekens.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Limagrain

Volg VILT ook via