nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.04.2018 Taskforce Afrikaanse varkenspest van start

Het Federaal Voedselagentschap heeft het officiële startschot gegeven voor een ‘taskforce Afrikaanse varkenspest’. Bedoeling is het platform te gebruiken voor de uitwisseling van informatie en, indien nodig, voor het maken van afspraken tussen de verschillende stakeholders. Ook Boerenbond zit mee aan tafel en is tevreden dat het nieuwe platform een feit is. “De Afrikaanse varkenspest rukt snel op naar onze contreien en een uitbraak hier zou catastrofale gevolgen hebben voor de sector”, zo beseft voorzitter Sonja De Becker. 

De Afrikaanse varkenspest blijft voorlopig hangen in het oosten van Europa, maar het snel stijgend aantal vastgestelde gevallen zorgt ook in de sector hier bij ons voor zenuwachtigheid. “Door menselijke contacten, toerisme, via transport en arbeidsmigratie kan de ziekte heel snel tot bij ons komen”, zo klinkt het bij Boerenbond. “Doordat alle exportbestemmingen buiten Europa dan een importverbod zullen afkondigen voor varkensvlees uit ons land zal de export van varkens en varkensvlees stilvallen.”

Om te anticiperen op het gevaar nam het FAVV het initiatief een taskforce op te richten. “Begin dit jaar hebben wij aangedrongen op de oprichting van zo’n taskforce”, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “De verspreiding van de ziekte gebeurt door everzwijnen en de ongebreidelde groei van de everzwijnpopulatie in het Brugse, Noord-Limburg en het noorden van Antwerpen is en blijft een grote zorg. Preventieve maatregelen op onze bedrijven zelf, maar ook daarbuiten, zijn dus echt wel aan de orde.”

“Vandaar het belang om zowel alle bevoegde overheden als de sectoren met een veelvuldige trafiek tussen België en de besmette zones zoals de bouw, transport en agrofood aan tafel te hebben”, aldus nog De Becker. “Vertegenwoordigers van alle betrokken administraties, zowel federaal als regionaal, van de landbouwsector maar ook van de transportsector, jagers, FEBEV en BFA waren aanwezig bij de opstartvergadering. Het doel is via dit forum bestendig informatie uit te wisselen en contact te houden.”

Bedoeling is nu dat het FAVV een nationaal actieplan uitwerkt en de regie op zich neemt. Bij de buren in Nederland en Duitsland werden al verschillende maatregelen genomen om de everzwijnenpopulatie in te dijken. Denemarken overweegt zelfs een hek van 70 kilometer lang te bouwen dat everzwijnen verhindert vanuit Duitsland over land te migreren. 

Bron: Boer&Tuinder

Beeld: Jan Dalemans

Volg VILT ook via