nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2016 "Te kleine stapjes in de juiste richting"

Zowel de verschillende landbouwministers als de sector zelf reageren eerder ontgoocheld op de uitkomst van de Europese Landbouwraad. Vlaams minister Joke Schauvliege heeft het over tweespalt tussen de grote en kleine landen, terwijl aan Waalse zijde het nieuwe steunpakket een duidelijke onvoldoende krijgt. Ook Boerenbond reageert teleurgesteld: “Er worden geen extra middelen vrijgemaakt om de bijkomende maatregelen op Europees niveau te financieren en bovendien weegt het pakket onvoldoende om de crisis in alle sectoren van de land- en tuinbouw krachtdadig aan te pakken.”

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege liet voor de start van de Europese Landbouwraad optekenen dat ze hoopte op structurele maatregelen, maar reageert na afloop eerder ontgoocheld. Schauvliege toont zich “teleurgesteld” dat er met haar Europese collega's nog geen duidelijke oplossing uitgewerkt is voor de melksector. “Er was sprake van een tweespalt tussen de grote en de kleine lidstaten”, verduidelijkt Schauvliege. “Het Nederlandse voorzitterschap heeft daarop zelf een soort conclusie neergelegd. Daar zaten een aantal goede elementen in, het is een stapje vooruit, maar wij vinden het toch onvoldoende.”

In het kader van de mogelijkheid tot het tijdelijk beperken van de melkproductie, betreurt Schauvliege dat de lidstaten het niet eens zijn geraakt over een eengemaakt compensatiesysteem. Daardoor zouden de vergoedingen voor boeren die hun melkproductie beperken overal anders zijn en zouden het de lidstaten zelf zijn die het geld op tafel moeten leggen. “De grote lidstaten doen dat het liefst zo, maar voor kleine landen is dat veel minder evident”, aldus Schauvliege, die erop wijst dat Vlaanderen in het verleden al heel wat middelen uittrok. Het pleidooi voor een soortgelijk systeem van aanbodbeperking voor de varkenssector vond voorlopig geen gehoor.

De uitbreiding van de instrumenten die de Europese Investeringsbank kan inzetten voor landbouwers vindt Schauvliege wel een positief voorstel. “Het gaat dan onder meer om exportverzekeringen en leningen, zoals die nu al in beperkte mate beschikbaar zijn”, licht Schauvliege toe. Waals minister van Landbouw René Collin van zijn kant vindt de voorstellen van de Europese Commissie “ruimschoots onvoldoende”. “De commissaris geeft toe dat er een ernstige crisis aan de gang is, maar hij wil nog enkele maanden wachten om iets te ondernemen. Zowel inhoudelijk als qua timing zijn de maatregelen onvoldoende”, zegt Collin. Zijn federale collega Willy Borsus spreekt van “kleine stapjes in de goede richting”.

Boerenbond erkent dat de maatregelen een goede aanzet vormen, maar vindt het hele pakket onvoldoende. “Wat Europa nu voorlegt, is te weinig en zorgt, zeker voor de varkenshouders, niet snel genoeg voor het nodige effect”, aldus voorzitter Sonja De Becker. “Het is positief dat de meerderheid van de Europese lidstaten nu op dezelfde golflengte zit en er nu eindelijk iets concreets op tafel ligt voor de melkveehouderij, zij het wel dat de financiering een niet te miskennen struikelblok blijft. Maar ik ben heel ontgoocheld dat er voor de varkenshouderij en de andere sectoren, weer eens, geen maatregelen voorgelegd worden die op korte termijn voelbaar resultaat geven op onze bedrijven”, zo klinkt het.

“Een stap vooruit”, oordeelt de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca. “Al zullen we eerst moeten afwachten hoe de maatregelen in de praktijk uitpakken”, aldus voorzitter Martin Merrild. “De extra mogelijkheden om op nationaal niveau extra steunmaatregelen mogelijk te maken kan de pijn voor sommige boeren verzachten, maar we moeten ons wel realiseren dat we op deze manier een stukje afstand nemen van een gemeenschappelijk, Europees landbouwbeleid dat de impact van internationale politieke evoluties kan incasseren.”

“Het is positief dat de Europese beleidsmakers eindelijk begrepen hebben dat onze sector gebukt gaat onder een structurele overproductie”, reageert European Milk Board. “Maar de mogelijkheid om vrijwillig en tijdelijk de productie te beperken, kan in geen enkel geval de crisis structureel aanpakken. De maatregelen van de Commissie zijn een pleister op een houten been, en wel omdat de beslissing van een producentenorganisatie onvoldoende impact kan hebben op de prijsvorming. Een algemeen productieplafond had daar wel voor kunnen zorgen.”

Bron: eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via