nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.09.2018 Tiense suikerrafinaderij in Wanze verliest vergunning

De Tiense suikerraffinaderij mag voorlopig geen suiker meer produceren in haar raffinaderij van Wanze bij Luik. Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de toelating van de site ingetrokken. Na een klacht van een klant is gebleken dat er deeltjes van de opslagsilo's kunnen loskomen en zo in de suiker kunnen belanden. Er zijn pv's tegen het bedrijf opgemaakt. “Momenteel worden er geen producten teruggeroepen”, reageert het FAVV. “Er wordt gewaakt over de garanties voor de veiligheid van de consument.”
Het Voedselagentschap was een onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht van een klant van de Tiense Suikerraffinaderij. Die had 'vreemde voorwerpen' gevonden in de suiker van de raffinaderij. “Tijdens ons onderzoek stelden we vast dat inerte deeltjes van de opslagsilo’s soms kunnen loskomen en in de suiker terechtkomen”, laat het FAVV weten. Naast die ‘tekortkomingen aan de opslaginfrastructuur’, zoals het FAVV het noemt, stelde het agentschap ook tekortkomingen vast in de informatie die door de raffinaderij werd bezorgd.

Het Voedselagentschap besliste om de suiker op de site in beslag te nemen en de vergunning van de site in te trekken. “De site in Wanze levert zijn producten enkel aan andere bedrijven, wat het directe risico voor de consument beperkt", aldus het FAVV. Voorlopig worden ook geen producten teruggeroepen. De site van Wanze kan pas opnieuw opstarten als het bedrijf een nieuwe toelating heeft aangevraagd en nadat een nieuwe controle groen licht krijgt van het FAVV.

De Tiense suikerraffinaderij bevestigt het nieuws. "Voedselveiligheid is een prioriteit bij de Tiense Suikerraffinaderij”, klinkt het. “Zodra het probleem ontdekt werd, zijn er analyses uitgevoerd door het bedrijf. Deze hebben uitgewezen dat er geen risico is voor de voedselveiligheid en voor de gezondheid. Het bedrijf neemt akte van deze beslissing van intrekking van de toelating en neemt de nodige maatregelen. Wij werken in nauwe samenwerking met het FAVV om snel een nieuwe toelating te verkrijgen."

Maandag vond al overleg plaats tussen het Voedselagentschap en Tiense Suikerraffinaderij. "Enkele punten moeten in orde worden gebracht vooraleer we opnieuw toelating verkrijgen. Concreet moeten we de vloer van de suikersilo vernieuwen waar nodig. Bijkomend wordt gevraagd alle silo's te bekijken en indien nodig te renoveren", aldus de suikerfabriek. Op 18 september start de bietencampagne. Tiense Suikerraffinaderij houdt vast aan die timing en "zet alles op alles" om zoals gepland tegen die datum de campagne op te starten.

Het Voedselagentschap bevestigt het onderhoud. "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor de site in Wanze over wat van hen wordt verwacht om een nieuwe toelating te krijgen. Aan hen om het waar te maken", klinkt het bij het FAVV na het gesprek met Tiense Suikerraffinaderij.
 

Bron: Belga / VRT NWS

Volg VILT ook via