nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.02.2018 Tobback hekelt "dubbele boekhouding" bosoppervlakte

De Vlaamse overheid rapporteert al jaren lagere cijfers over de totale bosoppervlakte aan Europa dan wat minister van Omgeving Joke Schauvliege aan het publiek communiceert. Dat zegt parlementslid Bruno Tobback (sp.a), die de cijfers opvroeg, en spreekt van een 'dubbele boekhouding. "In 2013 meldde de minister bijvoorbeeld dat er 185.000 hectare bos was in Vlaanderen, terwijl aan Europa voor dat jaar slechts 157.000 hectare gerapporteerd werd”, aldus Tobback. 

Vlaams parlementslid Bruno Tobback stelt zich vragen bij de cijfers over de oppervlakte bos die vanuit de Vlaamse overheid worden gecommuniceerd. Tobback vlooide uit dat volgens gegevens die de Vlaamse overheid heeft overgemaakt aan het Europees Milieuagentschap, het bosoppervlak sinds 1989 (het referentiejaar voor Europa) tussen 152.000 en 160.900 hectare geschommeld heeft. In 2016 zou er in Vlaanderen 153.900 hectare aan bos geweest zijn. “Dat is minder dan de Vlaamse overheid de jongste vijf jaar heeft gesteld op basis van de eigen ‘boswijzer’”, aldus Tobback.

"In 2013 meldde de minister bijvoorbeeld dat er 185.000 hectare bos was in Vlaanderen, terwijl aan Europa voor dat jaar slechts 157.000 hectare gerapporteerd werd”, gaat Tobback verder. “Eind vorig jaar maakte het Agentschap Natuur en Bos bekend dat er volgens de nieuwste telmethode in 2015 zo'n 164.000 hectare bos was. Dat is 10.000 hectare meer dan wat aan Europa werd doorgegeven voor dat jaar.”

Het kabinet van Schauvliege vindt dat er "appelen met citroenen" worden vergeleken. "De cijfers voor Europa worden anders gegenereerd", luidt het. "De oppervlakte van een bos moet minimum 0,5 hectare bedragen, en bomen in stadsparken en tuinen mogen niet worden meegerekend." Tobback vindt het dan weer onbegrijpelijk dat al jaren geen eenduidig cijfer geplakt kan worden op het bosoppervlak in Vlaanderen.  

"Er werd de voorbije jaren over het bosoppervlak in Vlaanderen veel gezegd wat achteraf niet bleek te kloppen", zegt Bert De Somviele, directeur van de natuurvereniging Bos+. "Zoals toen minister Schauvliege in 2013 had aangekondigd dat er in twee jaar tijd 8.000 hectare bos bij was gekomen. Later bleek dat er op de kaart een te grote oppervlakte onterecht als bos ingekleurd was. Het is onderhand duidelijk dat de methode voor de bepaling van het bosoppervlak nog altijd niet op punt staat." 

Bron: Belga

Volg VILT ook via