nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.11.2015 "Toekomstperspectief nodig voor verjonging in landbouw"

De landbouwsector kan niet zonder vers bloed zodat Vlaams minister Joke Schauvliege de instroom van jongeren uitroept tot een basisvoorwaarde voor het behoud van een toekomstgerichte en duurzame landbouw. In haar beleidsbrief met voornemens voor 2016 staat te lezen dat jongeren nood hebben aan voldoende toekomstperspectief in de landbouw. De overheid kan daarvoor de randvoorwaarden proberen te scheppen. Zo ziet minister Schauvliege in de hervorming van de pachtwet een opportuniteit om nieuwe landbouwers eenvoudiger toegang te geven tot landbouwgrond.

In overleg met de landbouwsector wil de Vlaamse overheid jongeren met interesse in landbouw een aantrekkelijk toekomstperspectief aanbieden. De ondersteuning van nieuwe en jonge landbouwers is één van de speerpunten van het beleid van Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege. “Het nieuw Europees landbouwbeleid biedt hiertoe een aantal instrumenten die ik ten volle benut”, legt ze uit in haar beleidsbrief 2015-2016, waarna de voorbeelden volgen.

Schauvliege: “Jonge landbouwers krijgen een extraatje inkomenssteun, vestigingssteun wordt toegankelijker door het verlagen van de minimaal vereiste bedrijfsomvang en kleine ondernemingen in ontwikkeling kunnen rekenen op financiële steun. Bovendien worden jonge landbouwers bij de selectie van projecten voor investeringssteun positief bevoordeeld. Eind dit jaar wordt het nieuwe bedrijfsadviessysteem KRATOS gelanceerd. Ook hier zal bijzondere aandacht geschonken worden aan jonge landbouwers.”

Sedert 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het pachtbeleid. Met het oog op een hervorming van de bestaande pachtwet heeft de minister een brede consultatieronde opgestart. Ze wil laten onderzoeken hoe nieuwe landbouwers gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot landbouwgrond, met behoud van voldoende rechtszekerheid.

Misschien is het omdat jonge mensen voor frisse ideeën kunnen zorgen of omdat ze nood hebben aan nieuwe perspectieven binnen de landbouw: de rubriek over jonge landbouwers loopt naadloos over in de uitgesproken ambitie om de Vlaamse landbouw als een niche op de wereldmarkt te presenteren. Naar het voorbeeld van streek-, bio- en speciaal gelabelde producten hoopt de minister om het unieke karakter van Vlaamse landbouwproducten op het internationale toneel te verzilveren in een hogere prijs.

De landbouwadministratie en onderzoeksinstituut ILVO krijgen de opdracht om in overleg met de sector, en in het bijzonder met de jonge landbouwers, te investeren in een project dat de niche-kenmerken van Vlaamse landbouwproducten opspoort en strategieën ontwikkelt om ze nog te versterken.

Meer info: Beleidsbrief Landbouw en Visserij 2015-2016

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via