nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.03.2017 Tommelein herhaalt belang van kleine biomassacentrales

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein herhaalt met klem dat hij kiest voor kleinschalige, lokale biomassacentrales met warmtebenutting voor de energieomslag en noemt zichzelf een “koele minnaar” van grote centrales zoals het project in Langerlo. Om te garanderen dat de gebruikte biomassa in grote maar ook kleine centrales duurzaam is, heeft de Vlaamse regering een ontwerpbesluit opgesteld dat voorwaarden stelt aan het gebruik van hout. Tommelein gaf een woordje uitleg op vraag van Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen).

Het hout dat gebruikt wordt als biomassa mag volgens het ontwerpbesluit niet afkomstig zijn uit productiebossen aangelegd vanaf 1 januari 2008, uit stronken of uit houtblokken die geschikt zijn voor verzagen, en slechts voor een beperkt deel uit bossen met een rotatieperiode van meer dan 40 jaar. De houtwinning moet bovendien deel uitmaken van bosbeheer dat bijdraagt aan de verbetering van bosbestanden, de gezondheid van het ecosysteem van bossen en de biodiversiteit.

De specifieke voorwaarden zullen verder bepaald worden in een ministerieel besluit. Tommelein wil concreet het gebruik van volledige boomstammen uitsluiten, net als het gebruik van hout dat geschikt is voor de meubel-, bouw- en papiersector. Op die manier hoopt de Vlaamse regering het biomassaverhaal duurzaam te houden. Want zoals Danen in de commissievergadering Leefmilieu, Natuur en Energie aanhaalt, is er niet genoeg duurzaam hout om te voldoen aan de groeiende energievraag en gebruiken een aantal grote pelletproducenten voor meer dan de helft van hun productie vandaag al volledige bomen.

Op de vraag van Danen naar de steunmaatregelen voor biomassacentrales, antwoordt Tommelein dat hij verwacht dat door het afschaffen van de steun voor grote centrales van meer dan 20 megawatt, er meer animo zal komen voor kleinschaligere installaties met benutting van warmte. “Die centrales passen in het plaatje van de energieomslag, die ik met gedrevenheid verder zal uitvoeren”, klinkt het.

Danen verwees tijdens de vergadering nog naar een nieuw rapport van onderzoeksinstelling EnergyVille. Die onderzocht op vraag van Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en de lokale partners in Transitie Limburg of er voldoende zonne- en windenergie kan opgewekt worden om de biomassacentrale van Langerlo te vervangen. Het antwoord is positief.

“Als we jaarlijks gemiddeld 250 megawatt aan extra zonnepanelen en 200 megawatt aan windturbines plaatsen, kunnen we tegen 2024 evenveel stroom produceren als de centrale”, licht Joeri Thijs van Greenpeace toe. Dat wil zeggen dat er 300 windturbines, 125.000 woningen met zonnepanelen en nog een tiental zonneparken in Vlaanderen extra moeten komen. Een inspanning die volgens het rapport haalbaar is, en bovendien een besparing van meer dan 1 miljard euro aan subsidies voor Langerlo oplevert.

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via