nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2018 Tot 10 miljoen euro om pelsdierhouders te vergoeden

Uiterlijk op 1 december 2023 moeten alle zeventien pelsdierhouderijen en een foiegrasproducent in Vlaanderen de deuren sluiten. Naast een overgangsregeling van ongeveer vijf jaar, wordt voorzien in een compensatievergoeding voor de bestaande bedrijven. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) vroeg minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om meer informatie omtrent die vergoeding. “Ik heb voorzien in een vrij ruim maximaal budget, dat tot 10 miljoen euro kan bedragen”, reageerde de minister. De verdere berekeningswijze en het praktisch verloop van de vergoedingsprocedure zullen in een besluit van de Vlaamse regering uitgewerkt worden.

Eind juli stemde de Vlaamse regering in met een ontwerp van decreet waarmee minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een einde maakte aan de bestaande pelsdierkweek en dwangvoeding in Vlaanderen. “Dieren doden enkel en alleen voor hun pels, dat is echt niet meer van deze tijd”, reageerde de minister toen. “Hetzelfde geldt voor het produceren van foie gras door dieren ziek te maken en hen letterlijk voedsel door de strot te rammen.” Zeventien pelsdierhouderijen en één foiegrasproducent moeten daardoor hun bedrijf stopzetten, dit uiterlijk op 1 december 2023.

Naast een overgangsregeling van ongeveer vijf jaar, wordt voorzien in een compensatievergoeding voor de bestaande bedrijven. Die regeling voorziet in een hogere vergoeding voor wie vroeger stopt. Tijdens de Commissie voor Dierenwelzijn vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) minister Ben Weyts om meer details rond de compensatievergoeding. “In het geval van een bedrijfsstopzetting zal de concrete vergoeding bestaan uit een vergoeding voor het verlies van het gebruik van onroerende goederen en een vergoeding voor de directe en indirecte kosten ten gevolge van het inkomensverlies”, reageerde de minister. Hetzelfde geldt in het geval van een bedrijfsreconversie.

Minister Weyts benadrukte dat de verdere berekeningswijze en het praktisch verloop van de vergoedingsprocedure in een besluit van de Vlaamse Regering moet uitgewerkt worden. “In het voorontwerp van het decreet is de mogelijkheid voorzien om taken toe te wijzen aan de landcommissies”, vult de minister aan. “De landcommissies hebben volgens mij enige expertise opgebouwd in de bepaling van een billijke vergoeding voor landbouwbedrijven die tot stopzetting of reconversie overgaan. We zouden dezelfde methodes willen toepassen. We zullen dit geval per geval bekijken en telkens rekening houden met de individuele situatie van elk bedrijf.”

Wanneer het over concrete bedragen gaan, heeft de minister een antwoord klaar. “Ik heb voorzien in een vrij ruim maximaal budget. De middelen zijn aanwezig, daar kan het absoluut niet aan liggen. Het budget kan maximaal zelfs tot 10 miljoen euro bedragen. Die middelen zijn al voorzien.” In het ontwerp van de minister is vastgelegd dat de vergoeding afneemt hoe langer het bedrijf in kwestie open blijft. “Ook deze regeling zal verder worden uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse Regering”, reageert minister Weyts. “Aangezien daarover nog geen beslissing is genomen, kan ik nog geen concrete informatie geven.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via