nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2014 Tot 4 pct meer aardappelen in Noordwest-Europa

De organisatie van aardappeltelers in Noordwest-Europa (NEPG) verwacht dat het areaal consumptieaardappelen voor de komende oogst 3,5 tot 4 procent hoger gaat uitvallen dan vorig jaar of het vijfjarig gemiddelde. Vooral in België en Frankrijk is er een merkbare stijging van het aardappelareaal vastgesteld. Het totale areaal in Noordwest-Europa wordt geraamd op 550.000 hectare. “Al zal vooral de opbrengst per hectare bepalend zijn voor de totale productie”, beweert NEPG.

De organisatie baseert zich op een bevraging in de vijf belangrijkste aardappelproducerende landen van Noordwest-Europa: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) in Kruishoutem liet eerder al weten dat het aardappelareaal in ons land wellicht zal stijgen met vijf procent. Samen met Frankrijk is België op die manier voor een groot deel verantwoordelijk voor de stijging van het totale areaal in Noordwest-Europa.

Voor het Verenigd Koninkrijk is men uitgegaan van het vijfjarig gemiddelde omdat de eerste Britse schatting pas eind juni wordt bekendgemaakt. NEPG laat weten dat het aanvankelijk een grotere toename van het aardappelareaal had verwacht dan de 3,5 à 4 procent die nu uit de inventarisatie blijkt. De organisatie benadrukt evenwel dat er nog een aantal factoren zijn die een invloed kunnen uitoefenen op de totale productie, zoals droogte. “Daarom zal vooral de opbrengst per hectare van doorslaggevend belang zijn.”

In zowat alle landen liggen de telers voor op schema, want half april is al ongeveer 60 procent van de aardappelen gepoot. “Op zich zijn de omstandigheden voor het poten goed, maar soms is de grond moeilijk te bewerken, zeker op zware klei, en de bodemstructuur is ook meer vatbaar voor droogte dan in andere jaren. Want het gebrek aan regen in de meeste NEPG-productielanden wordt alsmaar duidelijker.

Hoewel de contractprijzen in 2014 lager liggen dan het jaar voordien, zijn er opvallend meer contracten getekend. Volgens NEPG is dit onder meer een gevolg van de lage marktprijzen dit seizoen. “Als lijkt er wel een trend te ontstaan dat telers meer contracten tekenen, voornamelijk dan rechtstreeks met de aardappelverwerkers”, klinkt het.

Bron: Eigen verslaggeving/Boerderij

Beeld: Agri Vandamme

Volg VILT ook via