nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.07.2016 Tuinhier lanceert ecologisch keurmerk voor volkstuinen

Tuinhier, de grootste tuiniersvereniging in Vlaanderen, lanceert een ecologisch keurmerk voor volkstuinen. “Als tuiniersvereniging ontstaan in 1896 weten we maar al te goed dat tuinieren geen gemakkelijke stiel is. De trend om ecologisch te werk te gaan, maakt het er niet eenvoudiger op”, zegt projectmedewerker Daan Van de Vijver. Daarom wil Tuinhier mensen belonen die samen een milieuvriendelijke en gezonde tuin onderhouden. Het ecologisch tuinkeurmerk is behalve een schouderklopje ook een manier om de diversiteit en natuurwaarde in volkstuinen te verhogen, oudere volkstuinen te moderniseren en het sproeistofgebruik door hobbytuinders te reduceren.

Natuurbescherming en -beleving is hot. De voornaamste reden is een sterk groeiend milieubewustzijn bij de consument. Vanuit deze trend ontsproot bij Tuinhier het idee om een ecologisch keurmerk te maken voor volkstuinen en alle sociale varianten daarop, zoals ‘samentuinen’. Het keurmerk is een primeur voor ons land en dient in eerste instantie voor het belonen van hobbytuinders die zich dagdagelijks inzetten om in groep een gezonde en natuurvriendelijke tuin te onderhouden. “Deze mensen willen we graag in de bloemen zetten”, zegt projectmedewerker Daan Van de Vijver. “Zie het ecologisch tuinkeurmerk als een blijk van waardering. Tuinhier maakt geen winnaars omdat we elke inspanning de moeite waard vinden.”

De grootste tuiniersvereniging van Vlaanderen zet in op bewustwording en voorlichting omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ecologisch tuinieren is naar verluidt niet gemakkelijk, maar wel een mooie uitdaging om de natuur zo aan te wenden dat chemische of fysische ingrepen in de tuin niet meer nodig zijn. Pesticidengebruik valt in de volkstuinen buiten openbaar domein onder het voorgeschreven 'minimumgebruik'. Een soort grijze zone die in de toekomst waarschijnlijk pesticidenvrij zal worden. Tuinhier wil zijn steentje bijdragen om het particulier sproeistofgebruik omlaag te brengen. “In ons beleidsplan staat ingeschreven dat de vzw duurzaam en natuurlijk tuinieren wil stimuleren. We verengen onze werking niet tot ecologisch tuinieren, maar nemen het mee in het grotere verhaal”, zegt Van de Vijver. Gelet op de achterban van 25.000 tuiniers kan de sensibilisering door Tuinhier een wezenlijk verschil maken.

Om het keurmerk extra draagkracht te geven, stelde Tuinhier een jury samen van mensen die werkzaam zijn in de natuur- en tuinsector. Samen met Tuinhier voorzien zij advies en professionele begeleiding voor de volkstuinen die streven naar het keurmerk. De volkstuinparken zullen gekeurd worden aan de hand van vier pijlers: ontwerp, beheer, inrichting en voorlichting. “Voor elk van de vier evaluatiecriteria is een ster te behalen”, legt Van de Vijver uit. “Tuiniers die nog pesticiden gebruiken, krijgen geen ster voor beheer maar kunnen in de twee jaar die het traject bestrijkt de drie andere sterren nog verdienen.” De jury bezoekt iedere volkstuin om de mogelijkheden te inventariseren die bijdragen aan de biodiversiteit en een meer natuurlijk beheer van het domein.

De leden van volkstuinverenigingen die het keurmerk nastreven, zullen op infoavonden uitgebreid geïnformeerd worden over ecologisch tuinieren. Daan Van de vijver belooft hen persoonlijke begeleiding. Hij zal dat niet alleen doen maar met de hulp van de juryleden. Op het einde van de twee jaar durende ‘omschakelingsperiode’ bezoekt de jury de volkstuin opnieuw. Naargelang de vorderingen die gemaakt zijn, wordt aan de leden een keurmerk met één tot vier sterren uitgereikt. Of geen keurmerk, maar gelet op de intensieve ondersteuning door Tuinhier lijkt dat onwaarschijnlijk. Voor de tuiniers zou het dankzij de nieuw verworven kennis ook maar een kleintje mogen zijn om het keurmerk te behouden bij de tweejaarlijkse evaluaties.

De eerste keuring vond plaats op 2 juli in het volkstuinpark Slotenkouter te Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen). Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege gaf daar het startschot voor het project. Inmiddels is al een tweede volkstuinpark in Peer de uitdaging aangegaan.

Meer info: Tuinhier 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tuinhier

Volg VILT ook via