nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2017 Tweede haard rundertuberculose met 250 contactbedrijven

Op 31 juli werd rundertuberculose vastgesteld op het bedrijf van een veehandelaar/vetmester in de provincie Antwerpen. Het onderzoek dat daarop volgde, bracht een tweede haard aan het licht in dezelfde provincie. Volgens het Voedselagentschap gaat het om een gemengd bedrijf waar in totaal ongeveer 180 runderen aanwezig zijn. Of beter waren, want vanwege de 49 dieren die positief getest hebben en de 22 twijfelgevallen werd ook hier de veestapel volledig geruimd. Het onderzoek wordt nu opgeschaald want er zijn 250 bedrijven geïdentificeerd waarmee er veecontacten waren. Hun statuut wordt opgeschort, runderen mogen niet gekocht of verkocht worden maar de melk kan er wel zonder beperkingen worden opgehaald.

België is officieel vrij van rundertuberculose, wat niet wegneemt dat sporadisch zieke dieren kunnen opduiken. In 2016 waren er twee haarden, en een nieuw geval op 15 september brengt de teller ook dit jaar op twee. Het vrij-statuut komt hierdoor niet in gevaar, maar het Voedselagentschap treft wel alle nodige maatregelen om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Eind 2018 zal een nieuwe aanpak met betrekking tot het toezicht op en de bestrijding van rundertuberculose van kracht worden. De intradermale tuberculinaties zullen dan met name worden vervangen door bloedtesten. Bij een tuberculinatie wordt een dosis mycobacterium-antigeen (tuberculine) in de diepere huid ingespoten. Deze methode levert binnen enkele weken na een infectie resultaten op.

Symptomen die kunnen wijzen op een aantasting bij runderen zijn vermagering, verminderde melkproductie en in een finaal stadium van de ziekte een korte, krachtige en droge hoest. Aan de hand van de symptomen alleen kan de diagnose vaak moeilijk worden gesteld, vandaar de tuberculinatie.

Nadat in het slachthuis letsels werden vastgesteld op twee runderen werd eind juli een eerste haard van rundertuberculose bevestigd bij een veehandelaar/vetmester in de provincie Antwerpen. Alle 65 runderen op het bedrijf werden geruimd vanwege de dieren die positieve en twijfelachtige testresultaten gaven. Er werden vier contactbedrijven geïdentificeerd en de runderen die daar aanwezig waren, werden onderworpen aan een tuberculinatie.

Naar aanleiding van dit epidemiologisch onderzoek en de intradermale tuberculinaties die werden uitgevoerd, werd een tweede haard geïdentificeerd. Ditmaal gaat het om een gemengd bedrijf in de provincie Antwerpen met een grotere veestapel van 180 runderen. De twee runderen die letsels vertoonden in het slachthuis en aan de basis lagen van de ontdekking van de eerste haard, hebben ongeveer zes jaar verbleven op dit bedrijf. Ook vier van de acht runderen die reageerden op de tuberculinatietest die werd uitgevoerd op deze eerste haard waren afkomstig van dit bedrijf. De algemene tuberculinatie heeft 49 positieve runderen en 22 twijfelgevallen aan het licht gebracht. Gans de veestapel wordt geruimd.

Het onderzoek wordt nu voortgezet door het Voedselagentschap en breidt flink in schaal uit want er zijn 250 contactbedrijven. Op al deze bedrijven gebeurt een tuberculinatie en hun vrij-statuut wordt opgeschort in afwachting van de resultaten. De melk mag zonder beperkingen worden opgehaald, maar de aan- of afvoer van runderen is verboden. Verdachte of aangetaste dieren worden op stal gezet en afgezonderd van de andere runderen waarmee ze geen contact meer mogen hebben. Onder strikte voorwaarden kunnen dieren nog naar het slachthuis.

De maatregelen op de contactbeslagen en de haarden, alsook andere nuttige informatie met betrekking tot rundertuberculose, worden in detail beschreven op de website van het FAVV.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via