nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.05.2017 Uitbetaling crisissteun aan rundvee- en schapenhouders

In de veehouderij sneed de crisis vorige zomer bijzonder diep zodat Europees landbouwcommissaris Phil Hogan het ergste financiële leed wou verzachten met 500 miljoen euro crisissteun. Minister van Landbouw Joke Schauvliege legde extra centen bij het deel dat Vlaanderen uit de EU-pot toekomt zodat er in totaal 10 miljoen euro te besteden valt. De laatste schijf wordt nu uitgekeerd aan rundvee- en schapenhouders die blijvend grasland aanhouden. “Hiermee ondersteunen we landbouwers die melk of vlees maximaal met eigen ruwvoeder produceren”, informeert Schauvliege over de logica achter de maatregel.

Omwille van de moeilijkheden in de veehouderij werd in 2016 een eenmalige crisisenveloppe van 10 miljoen euro vrijgemaakt. In overleg met de landbouworganisaties besloot minister Joke Schauvliege deze crisissteun te verdelen onder varkenshouders die deelnemen aan de antibioticaregistratie van Belporc, melkveehouders die beschikken over een IKM-certificaat en ook aan schapen- en rundveehouders met blijvende graslanden. Die laatsten worden nu uitbetaald nadat de crisissteun in maart reeds bezorgd werd aan varkens- en melkveehouders met IKM-certificaat. 

De steun wordt toegekend per hectare blijvend grasland dat de landbouwer in 2016 aanhield, met een minimum van 5 hectare en een maximum van 30 hectare per landbouwer. In totaal hebben 8.856 schapen- en rundveehouders recht op 48 euro per hectare blijvend grasland. Van de 10 miljoen euro die beschikbaar was, gaat 6,4 miljoen euro naar deze graslandmaatregel.

Op die manier ondersteunt minister Schauvliege landbouwers met een duurzame bedrijfsvoering, namelijk de productie van melk of vlees op basis van eigen ruwvoeder. “Ik heb veel tijd en moeite geïnvesteerd om de Europese Unie in de nasleep van het Ruslandembargo te overtuigen van de nood aan bijkomende steun voor de noodlijdende sectoren, maar finaal ben ik daar in geslaagd”, klopt Schauvliege zich op de borst.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Johan Vanneste

Volg VILT ook via