nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.06.2018 “Uitbetaling schadevergoeding landbouwrampen gestart”

De eerste 214 landbouwers die tijdig een schadevergoedingsdossier hebben ingediend na de late lentenachtvorst in april vorig jaar de daaropvolgende aanhoudende droogte van april tot juni, hebben een brief met een tegemoetkomingsvoorstel gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Het streefdoel is om de ingediende dossiers tegen eind 2018 af te handelen.

Op dit moment zijn 168 dossiers behandeld van landbouwers die schade hebben geleden door de late nachtvorst in april 2017. In totaal kon een bedrag van 5.071.257 euro worden toegekend. Van alle dossiers die werden ingediend na de langdurige droogte vorig jaar, konden 46 dossier worden afgewerkt en kon een totaalbedrag van 744.328 euro worden uitgekeerd. “Indien de betrokken landbouwers akkoord gaan met de meegedeelde tegemoetkoming, hoeven zij niet te reageren op de ontvangen brief”, reageert minister Joke Schauvliege. “De tegemoetkoming zal dan automatisch worden uitbetaald in de tweede helft van juli 2018.”

Gaat de betrokken landbouwer echter niet akkoord, dan kan hij binnen de maand een herziening aanvragen door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift. “Dit bezwaar kan hij opsturen per post, al dan niet aangetekend, of via e-mail naar de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van de provincie waar zijn bedrijfszetel is gelegen”, verklaart de minister. Het bezwaar moet wel gestaafd worden met voldoende bewijsstukken. “In afwachting van het resultaat van een nieuw onderzoek van het dossier wordt dan voorlopig geen tegemoetkoming uitbetaald.” Bezwaarschriften die niet binnen de termijn van één maand worden bezorgd aan de administratie, zijn niet ontvankelijk. In de komende maanden worden de ingediende tegemoetkomingsaanvragen verder afgewerkt. Het streefdoel is om de ingediende dossiers tegen eind 2018 af te handelen.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunnen de landbouwers terecht bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij of op deze website

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tom Thijsen

Volg VILT ook via