nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.08.2017 "Uitblijven ggo-teelt kost geld en levens in Afrika"

Door de verwarring en onzekerheid die er bestaat over genetisch gewijzigde gewassen, loopt de aanvaarding en toepassing van deze gewassen door kleine boeren in Afrika sterke vertraging op. Dat kost jaarlijks ettelijke miljoenen euro’s en zorgt ervoor dat duizenden mensen vroegtijdig overlijden. Het terugdringen van de goedkeuringstermijn van ggo’s kan niet alleen levens redden, het is ook belangrijk in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en in het inperken van de migratiestromen. Dat concluderen de universiteiten van Wageningen, München, Kaapstad en Berkeley in een studie.

Wetenschappers, beleidsmakers en ook andere betrokkenen hebben in het verleden al bezwaren geuit tegen de goedkeuringsprocedures die er zijn voor genetisch gewijzigde gewassen. “Die zijn niet altijd op wetenschappelijke gronden gestoeld en dat zorgt ervoor dat de erkenning van deze gewassen vertraging oploopt”, klinkt het. Het uitblijven van de teelt ervan zorgt volgens de onderzoekers voor derving van economische inkomsten, maar kost ook mensenlevens doordat vooral kinderen getroffen worden door ondervoeding. 

Zo berekende het onderzoeksteam wat de voordelen kunnen zijn van ggo-bakbanaan, ggo-oogstbonen en ggo-maïs voor vijf landen in Afrika. Daaruit blijkt dat het economische voordeel van ggo-bananen in Oeganda kan oplopen tot ongeveer 980 miljoen euro en van ggo-maïs in Kenia tot ongeveer 675 miljoen euro. Deze landen waren samen met een aantal andere Afrikaanse landen in de gelegenheid om het voorbeeld van Zuid-Afrika te volgen en de teelt van ggo-gewassen toe te laten.

De onderzoekers stellen vast dat als Kenia genetisch gemodificeerde maïs al in 2006 had toegelaten er in theorie tussen de 440 en 4.000 mensenlevens gespaard zouden zijn. Ook Oeganda had in 2007 de mogelijkheid om een banaan resistent voor de ziekte Black Sigatoka te introduceren, waardoor mogelijk tussen 500 en 5.500 mensenlevens het afgelopen decennium gespaard zouden zijn. “En dit zijn voorzichtige schattingen”, menen de onderzoekers.

In het rekenmodel dat ze gebruikt hebben, nemen de auteurs de economische voordelen voor de producenten en consumenten in rekening, alsook de voordelen van verminderde ondervoeding bij zelfvoorzienende huishoudens die meestal in eerdere studies buiten beschouwing werden gelaten. Ook meegenomen in de berekening is de onzekerheid die beleidsmakers ervaren als ze geconfronteerd worden met tegenstrijdige argumenten van lobbygroepen.

“In het algemeen weegt onzekerheid over toekomstige kosten zwaarder dan onzekerheid over toekomstige inkomsten. Eén eenheid ‘kosten’ staat tegenover ongeveer 1,5 eenheden aan voordelen in gevallen van onzekerheid”, luidt het. “Daarom zijn beleidsmakers gevoeliger voor tegenargumenten”, zegt professor Justus Wesseler van de Wageningen Universiteit. “Dit verklaart waarom tegenstanders van genetische modificatie het gemakkelijker hebben om beleidsmakers te overtuigen.”

Nochtans is de conclusie voor Wesseler duidelijk: “Tijd kost geld en levens! Het terugdringen van de goedkeuringstermijn voor ggo’s brengt economische voordelen met zich mee, net zoals het de ondervoeding terugdringt en levens redt. Het kan ook een goedkope strategie zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, die tegen 2030 ondervoeding uit de wereld willen helpen, te bereiken. Bovendien lijkt het me ook van belang voor Europa om de migratiestromen aan banden te leggen”, besluit Wesseler.  

Meer informatie: Onverantwoorde vertraging bij toelating biotech gewassen eist duizenden levens

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via