nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.12.2016 Uitgebreide landbouwbijlage bij Het Nieuwsblad

Lezers van Het Nieuwsblad kregen bij hun vertrouwde krant een extra bijlage over landbouw tijdens de eindejaarsperiode. Smart Media sprak met veel mensen uit de sector, en legde vier van hen drie dezelfde vragen voor. Drie academici en Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, leggen uit waarom er steeds minder landbouwers zijn in ons land. Ze mogen er ook aan toevoegen wat de boerenstiel minder aantrekkelijk maakt en hoe dit beter kan in de toekomst. Vandamme pleit voor een inkomensverzekering, eerlijke handelspraktijken en een gelijk speelveld in Europa. Bruno Vandorpe, lector aan de hogeschool in Roeselare, ziet een tweedeling van de sector opdoemen: enerzijds bulkproductie, anderzijds nicheproductie door boeren die dat zelf vermarkten.

‘Farming is a profession of hope’, citeert Smart Media de Canadese schrijver Brian Bett. Landbouw is nog steeds een belangrijk onderdeel van onze economie. Niet alles is rozengeur en maneschijn, maar er is toch een toekomst voor de boerenstiel. In het landbouwdossier dat eind december bij Het Nieuwsblad zat, wordt niettemin de vraag gesteld waarom er steeds minder landbouwers zijn.

Professor Erik Mathijs (KU Leuven) zoekt de reden in schaalvergroting. “Waar boeren enkele generaties geleden in hun eigen onderhoud voorzagen en eventueel wat verkochten, moeten ze vandaag grootschaliger werken om te kunnen overleven. Dat is een normale historische evolutie die samenloopt met de technologische vooruitgang, een trend die niet meer te stoppen is. Daarbij komt dat een aantal sectoren erg onder druk zijn komen te staan omdat ze te lang te weinig winstgevend waren.”

Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat en zelf landbouwer, noemt schaalvergroting niet als oorzaak maar als gevolg. En wel van de hoge gemiddelde leeftijd van een Vlaamse landbouwer, het gebrek aan instroom van jonge boeren en de economische crisis die landbouwers er de brui aan deed geven. “We mogen ook niet vergeten dat het fysiek een zwaar beroep is. Als er geen opvolger is, dan is de motivatie om er mee door te gaan minder groot, zeker als er weinig of niets mee verdiend is.”

Zijn collega-professor Theo Niewold (KU Leuven) maakt een meer sombere analyse: “Landbouwbedrijven moeten vandaag een zekere grootte hebben om rendabel te zijn. Ze moeten opgewassen zijn tegen de stijgende kosten. Kleine bedrijfjes kunnen die kosten en investeringen niet aan en subsidies zijn weggevallen. Al leidden die vaak tot overproductie en dus ook weer tot lagere prijzen. Een vicieuze cirkel waar vooral de kleintjes aan kapot gingen. Verder is het een fysiek zware en – vooral in de veesector – niet zo’n gezonde job. Hard werken en maar een habbekrats verdienen… Logisch dat de job jongeren niet meer aanspreekt.”

“We zijn allemaal een beetje ‘schuldig’ door ons aankoopgedrag want de enige drijfveer is de kostprijs”, vindt Bruno Vandorpe, lector aan de hogeschool VIVES Roeselare.

Meer weten? Lees het landbouwdossier uit Het Nieuwsblad online via FOKUS Agri&Food.

Bron: FOKUS Agri & Food

Beeld: Smart Media

Volg VILT ook via