nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2017 Uitrijtool gidst landbouwers door de mestuitrijregeling

Het nieuwe uitrijseizoen voor mest is gestart op 16 februari, maar nog niet in alle gevallen is bemesting toegelaten. De periode waarin mest mag worden uitgereden, hangt immers af van het type meststof, de status van het landbouwbedrijf, de teelt en het bodemtype. Bovendien gelden heel wat voorwaarden die gerespecteerd moeten worden. Om landbouwers wegwijs te maken in dat complex aan voorwaarden en regels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij voor hen een uitrijtool ontwikkeld. Met die tool kunnen ze snel opzoeken wat voor hen van toepassing is.

De uitrijtool is online beschikbaar via pc, smartphone of tablet. Wie de tool gebruikt, krijgt na het beantwoorden van enkele vragen een persoonlijke uitrijkalender te zien. Daarop staat wanneer mag worden uitgereden en onder welke voorwaarden. Een ander handig instrument bij het plannen van de bemesting, zijn de schema’s op de website van de VLM. Die geven een overzicht van alle mogelijke situaties, per type meststof of per type (focus)bedrijf.

Bij de start van dit uitrijseizoen vraagt de Mestbank niet alleen de wettelijke uitrijregeling te respecteren, maar ook aandacht te besteden aan het juiste tijdstip van bemesting in functie van het gewas. “Juist bemesten, zodat het gewas de nutriënten ook effectief opneemt, zorgt voor een optimale benutting en vermijdt uitspoeling. Dat komt de waterkwaliteit ten goede”, klinkt het.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via