nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.09.2015 "Uniek Belgisch ketenoverleg is voorbeeld voor Europa"

Voor het akkoord in de schoot van het Belgisch ketenoverleg over een structureel mechanisme om in te grijpen bij drastische prijsschommelingen is er op Europees niveau enthousiasme. Dat deelde Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) via Twitter mee toen hij maandagochtend de boerenbetoging vervoegde en even met Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche sprak. De hele keten toont zich bereid om bij te dragen aan een stabilisatiefonds dat ingezet kan worden bij een acute crisis. “Deze oplossing is in Europa een unicum. Samen met mijn Nederlandse collega Annie Schreijer-Pierik ben ik ervan overtuigd dat dit stabilisatiemechanisme op Europees niveau moet worden bestudeerd.”

Na wekenlang onderhandelen zijn de partners van het Belgisch ketenoverleg het eind augustus eens geraakt over crisismaatregelen die de melkvee- en varkenshouders er op korte termijn bovenop moeten helpen en alle deelsectoren weer een toekomstperspectief bieden. Om niet bij elke nieuwe crisis opnieuw te debatteren over een tijdelijke toeslag werden er afspraken gemaakt over een stabilisatiemechanisme waarmee de inkomensvolatiliteit voor de boer gemilderd kan worden.

De grote principes werden al overeengekomen, namelijk dat de middelen over meerdere jaren opgebouwd worden en alle ketenpartners moeten bijdragen aan het fonds. Ook de landbouwers dus, maar pas vanaf een prijsniveau dat de productiekosten dekt. Het ketenoverleg rekent op de medewerking en een bijdrage van de bevoegde overheden. De tweede pijler van het Europees landbouwbeleid voorziet daarvoor een aantal instrumenten.

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere is erg gecharmeerd door de resultaten van het Belgisch ketenoverleg, in het bijzonder door het structureel mechanisme dat voor landbouwers nog veel waardevoller kan blijken dan de tijdelijke toeslag voor melk en varkensvlees. Vandenkendelaere: “Het is een model waarbij landbouwers, verwerkers en supermarkten solidair zijn en de kosten dus niet enkel op de landbouwer worden afgewenteld. Nationaal kunnen de lidstaten heel wat doen en het Belgisch model bewijst dat de beste en meest gedragen oplossingen worden bereikt als alle actoren rond tafel zitten.”

Vandenkendelaere mengde zich maandag in de boerenbetoging samen met zijn collega en partijgenoot Annie Schreijer-Pierik. Beiden verdedigen dat de bestaande marktmaatregelen niet volstaan en Europa meer kan doen. “Op korte termijn moet het liquiditeitsprobleem van de landbouwers worden aangepakt. Dat kan onder meer door de rechtstreekse Europese steun vervroegd uit te betalen”, verduidelijken ze. “Op lange termijn zijn we voorstander van onder meer een structureel kader voor productiebeperkende maatregelen, zowel voor zuivel als voor vlees.”

Bron: EU.TOM.eu

Beeld: @tomvdkendelaere

Volg VILT ook via