nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.04.2018 UV-robot bestrijdt witziekte bij aardbeien

Het INTERREG-project ‘UV-robot’ kan een revolutie ontketenen binnen de aardbeienteelt. In plaats van chemische en biologische producten te gebruiken om witziekte te bestrijden, wil het project UV-licht inzetten om de schimmel te lijf te gaan. “Uit testresultaten blijkt dat UV-licht een goed en duurzaam alternatief is. In dit project onderzoeken we of het ook echt werkt in de praktijk. Vanaf nu zal onze zelfrijdende UV-robot al onze aardbeien belichten. Wij volgen de groei op de voet en zullen binnenkort de tuinbouwers van onderbouwd advies kunnen voorzien”, legt Tom Van Delm, directeur van het Proefcentrum Hoogstraten, uit.
Witziekte is de meest voorkomende bladziekte bij aardbeien. Op dit moment kan de schimmel die de ziekte veroorzaakt, enkel met chemische en biologische middelen tegengegaan worden. Die methoden zijn echter zeer arbeidsintensief en laten residu’s achter op de aardbeien. In het Proefcentrum Hoogstraten onderzoekt een team wetenschappers de mogelijkheid om de schimmel te bestrijden met UV-licht. Het eerste prototype van een zelfrijdende robot, ontwikkeld door Octinion, manoeuvreert er door de rijen aardbeiplanten. De UV-C lampen die erop gemonteerd zijn, belichten de plantjes op de route.
 
In de natuur komt UV-C straling niet voor, de dodelijke straling wordt volledig tegengehouden door de atmosfeer. In het praktijkbedrijf in Hoogstraten worden aardbeiplanten doelmatig blootgesteld aan UV-C straling. “Uit vorig onderzoek blijkt dat de straling witziekte kan voorkomen. Hier willen de toepassing optimaliseren zodat de techniek ook in de praktijk kan gebruikt worden. We gaan na welke dosis UV-C straling het meest effectief is, hoe vaak we de planten het best belichten, of we de plantjes beter ’s nachts kunnen belichten en of de straling invloed heeft op nuttige organismen en andere plagen of schimmels”, verklaart projectleidster Marieke Vervoort. “Daarnaast willen we de techniek ook compatibel maken met de bestaande IPM (Integrated Pest Management) praktijken en nagaan of we ook andere gewassen kunnen beschermen.”
 
Om innovatieve en duurzame technieken zoals de UV-robot te kunnen testen zijn Europese subsidies van groot belang. Voor individuele praktijkbedrijven is het echter niet evident om in die grote Europese projecten te stappen. Daarom werd het samenwerkingsverband AGHRANT (Agri- and Horticultural Research in the province of ANTwerp) opgericht. De vier Antwerpse praktijkbedrijven – Proefcentrum Hoogstraten, het Proefstation voor de Groenteteelt, de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij – bundelen hun krachten om Europese projecten binnen te halen, maar ook om de samenwerking en netwerkvorming binnen het landbouwonderzoek te versterken.
 
“Vanuit de provincie hebben wij AGHRANT ten volle ondersteund”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Door 700.000 euro provinciale cofinanciering ter beschikking te stellen, hebben we een investering van 4,83 miljoen binnengehaald voor de land- en tuinbouwsector in de provincie Antwerpen.” Ook Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese samenwerking, benadrukt dat Europa al decennialang een belangrijke partner is voor de provincie  Antwerpen. “Het toont aan dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is, maar wel degelijk werkt bij iedereen in de buurt, ook in de land- en tuinbouwsector”.
 
Recent haalde AGHRANT vier prestigieuze INTERREG-projecten binnen, waaronder dat voor de UV-robot. “Alle goedgekeurde projecten werken rond een andere revolutionaire techniek. Zo kunnen we gelijktijdig antwoorden zoeken op zeer uiteenlopende uitdagingen binnen de land- en tuinbouwsector. Hiermee kunnen we de sector een enorme boost geven”, besluit Ludwig Caluwé.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via