nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

23.03.2017 Varkenshouders veroordelen "gruwel" in slachthuis Tielt

Landbouworganisaties ABS en Boerenbond zijn geschokt na het zien van de beelden die dierenrechtenorganisaties Animal Rights undercover filmde in het slachthuis van Tielt. “Iedere varkenshouder voelt schaamte en onbegrip bij het zien van zoveel gruwel met varkens”, stelt ABS in een persbericht. Boerenbond laat weten dat varkenshouders alle mogelijke inspanningen doen om dieren in een goede conditie aan te leveren en dat het ook van zijn partners in de keten verwacht dat zij een zorgzame behandeling garanderen, de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren.

ABS wil zich openlijk distantiëren van “zoveel gruwel”. “Het ligt niet in de aard van een boer om zijn varkens zoveel onrecht aan te doen”, vertelt Bart Vergote, woordvoerder van de ABS-varkenshouders. Hij wijst er ook op dat varkenshouders tal van dierenwelzijnsnormen opgelegd krijgen. Het Voedselagentschap voert daar controles op uit. “Wanneer de varkens op de vrachtwagen geladen worden om naar het slachthuis te gaan, is het de regel dat de varkens zelfstandig de vrachtwagen moeten opgaan. Op dat moment gebeurt er een eigendomsoverdracht en hebben wij geen zicht meer op wat er met de varkens gebeurt”, klinkt het.

Ook bij Boerenbond klinkt er veel onbegrip over de praktijken bij het Tieltse slachthuis. “Onze varkenshouders zijn zwaar aangeslagen door de beelden. Zij doen er alles aan om hun varkens, met respect voor dierenwelzijn, slachtrijp te maken en deze gezond en in goede conditie aan te leveren naar het slachthuis. Zij verwachten dan ook dat de schakels in de keten na de boerderij een zorgzame behandeling garanderen, de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren. Het is dan ook onthutsend om te moeten vaststellen hoe de varkens worden behandeld, eens ze van het bedrijf vertrokken zijn naar het slachthuis”, zegt woordvoerder Anne-Marie Vangeenberghe.

Want voor beide organisaties is het duidelijk, de hele keten ondervindt schade van wat er te zien is op de beelden van Animal Rights. ABS is van mening dat de negatieve impact voor de varkenssector enorm is. “Ons imago was de laatste jaren naar een hoger niveau getild door de inzet van zoveel varkenshouders die met trots een inkijk gaven in hun bedrijf. Al deze inspanningen zijn vandaag tenietgedaan”, klinkt het. Boerenbond zegt dat dergelijke toestanden het imago van gans de sector besmeuren. “De varkenshouders dreigen het kind van de rekening te worden terwijl zij hierin geen enkele schuld treffen”, stelt Vangeenberghe. De landbouworganisatie roept de bevoegde instanties dan ook op om krachtdadig op te treden en het slachthuis om de nodige remediërende acties te ondernemen.

Ook de derde landbouworganisatie in Vlaanderen, VAC, reageert geschokt op de beelden. “Ze zullen hun effect op de markt niet missen, en veehouders die er niet in betrokken zijn zullen toch mee delen in de klappen”, zegt Koen Van den Noortgate, en hij voegt er aan toe: “Misschien moeten we ons ook de vraag stellen of dit niet het failliet is van de industriële voedselketen. In een dergelijk groot slachthuis is er duidelijk geen enkele vorm van sociale controle. Mochten er meer kleinere slachthuizen zijn, waar de veehouders zelf hun eigen dieren naartoe brengen, kunnen ze hun eigen dieren volgen tot het ogenblik dat ze geslacht worden. Daarnaast zouden meer kleine spelers ook zorgen voor betere prijzen. De lage prijzen werken dit soort gedrag mee in de hand: de dieren hebben toch geen waarde.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via