nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2018 Varkenspest gemeld in grootste Chinese varkensprovincie

Het Chinese ministerie van Landbouw heeft bevestigd dat er Afrikaanse varkenspest is uitgebroken in de provincie Sichuan. De provincie in het zuiden van China is goed voor bijna tien procent van de totale varkensproductie in het land. Het virus werd vastgesteld op relatief kleine bedrijven met respectievelijk 40 en 110 varkens. De sterfte op de bedrijven lag behoorlijk hoog en bij circa 30 procent van de dieren werd het virus gevonden. “De varkenspest zorgt voor een tweedeling in het land”, zegt Xiangdong Liu, onderdirecteur van het moderne varkensbedrijf Yangxiang.

Het Afrikaanse varkenspestvirus is voor het eerst opgedoken in Sichuan, deprovincie van China met de belangrijkste varkensproductie. Het virus werd recent aantroffen op een klein varkensbedrijf met 40 varkens. Daarmee is de varkenspest nu in alle belangrijke productieregio's vastgesteld. In China worden jaarlijks zo'n 700 miljoen varkens geslacht, waarvan circa 66 miljoen uit Sichuan komen. Afgelopen week had de provincie nog een importverbod op varkens en varkensproducten uitgeroepen, waarmee het de verspreiding van de dierziekte tegen wil houden.

Ook in de provincie Jillin, bij de grens met Noord-Korea, is voor het eerst Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij een dood wild zwijn. Daarmee is het vermoeden dat het virus via wilde dieren China is ingekomen, groter geworden. Met een populatie van 33,5 miljoen wilde zwijnen zijn de zorgen onder de Chinese varkenshouders groter dan voorheen.

De ziekte zorgt voor een noord-zuid scheiding in China. “In het noorden van het land is de prijs gemiddeld 1,40 euro per kilo levend gewicht, met dalers tot een euro”, getuigt Xiangdong Liu, onderdirecteur van het moderne varkensbedrijf Yangxiang. “In het zuiden ligt de opbrengstprijs juist hoger, gemiddeld zo’n 1,90 euro per kilo levend gewicht. In het noorden wordt meer varkensvlees geproduceerd dan er vraag is. In het zuiden is de situatie juist omgekeerd.”

Maar volgens Xiangdong Liu kan de markt volgend jaar zo weer omslaan. “Als veel varkens dood zijn in de besmette provincies of geslacht moeten worden, kunnen tekorten ontstaan en zal de prijs ineens flink aantrekken. Op de bedrijven in de varkenspestvrije provincies wordt natuurlijk wel geld verdiend.”

Bron: Boerenbusiness

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via