nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.07.2017 Varkensstal wordt kinderdagverblijf

Terwijl Vlaanderen al zo goed als volgebouwd is, gaat de aangekondigde betonstop pas in 2040 in. Om te vermijden dat de kaalslag van de open ruimte de komende twintig jaar doorgaat, zijn creatieve oplossingen nodig. De herbestemming van bestaande bebouwing bijvoorbeeld. Vlaams minister Joke Schauvliege probeert daarom om eigenaars van leegstaande bedrijfsgebouwen aan te moedigen om een nieuwe functie aan hun pand te geven. Het gaat volgens de minister om ongeveer 2.700 bedrijfsgebouwen. 

Een nieuwbouwproject terwijl er in Vlaanderen duizenden gebouwen leegstaan en met een andere invulling nog perfect dienst zouden kunnen doen? Het is, gezien de hoge verhardingsgraad van Vlaanderen en de versnipperde open ruimte, een te vermijden scenario. Om de herbestemming van leegstaande gebouwen aan te moedigen, zet Vlaanderen via allerhande maatregelen eigenaars van leegstaande gebouwen onder druk om een nieuwe functie te geven aan hun pand. Dat gemeenten en steden daarbij meer bevoegdheden hebben gekregen, heeft die evolutie versneld.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil de inspanningen om leegstaande gebouwen opnieuw nuttig te gebruiken verder opdrijven, mede door de vaststelling dat zo'n 60 procent van deze gebouwen zich buiten de grote steden bevindt. Schauvliege wil voorkomen dat er nog nieuwe stukken groene ruimte moeten worden aangesneden. “We gaan daarom voortaan de leegstand specifiek per gebied aanpakken, in plaats van overal in Vlaanderen op dezelfde manier te werk te gaan”, aldus Schauvliege. Via dat maatwerk hoopt de Vlaamse overheid sneller resultaten te boeken.

Concreet gaat het bijvoorbeeld om de vestiging van een kinderdagverblijf in een leegstaande varkensstal. In heel Vlaanderen staan zo’n 23.000 gebouwen leeg, of tenminste dat is het aantal waarop een leegstandsheffing wordt geheven. Dat het aantal belaste panden in korte tijd zo sterk is gestegen doet vermoeden dat het cijfer nog maar het topje van de ijsberg is. Zes op de tien leegstaande gebouwen bevindt zich op het platteland.

Minister Schauvliege schat het aantal bedrijfsgebouwen groter dan 500 vierkante meter dat in aanmerking komt voor herbestemming op 2.700. De gebouwen staan al geruime tijd leeg, alle eigenaars samen betalen jaarlijks bijna 20 miljoen euro aan leegstandheffing. Tegelijk worden diezelfde eigenaars via allerhande subsidies gestimuleerd om hun pand toch opnieuw in gebruik te nemen, ofwel door het te renoveren, ofwel door een andere functie aan het gebouw te geven. 

Bron: De Standaard/Gazet van Antwerpen

Volg VILT ook via