nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

03.08.2016 Veel verbeterpunten in beheer waterlopen Waals-Brabant

Aan de ongeveer 630 kilometer aan onderzochte waterlopen in het oosten en centrum van Waals-Brabant zijn 3.630 "zwarte punten" geïdentificeerd. Dat maken de verantwoordelijken van het Riviercontract Dijle-Gete bekend. Gemiddeld 55 procent van de problemen heeft te maken met huishoudelijke of industriële lozingen, 30 procent met afval (waaronder 50% groenafval), 8 procent met de erosie van oevers en 2,2 procent met het sproeien van herbiciden.

Dijle-Gete is een zogenaamd Riviercontract zoals er in totaal 16 actief zijn in Wallonië. Dit zijn door de overheid gefinancierde verenigingen die alle belanghebbende actoren in een rivierbekken samenbrengen. Op die manier willen de Riviercontracten de ecologische kwaliteit van de rivier op een duurzame manier verbeteren met respect voor ieders activiteiten (toerisme, landbouw, wonen, enz.).

Elk riviercontract moet minstens om de drie jaar een inventaris opmaken van de problemen in het rivierbekken. Vertrekkend van de inventaris wordt een lijst gemaakt van de ‘prioritaire zwarte punten’ die snel opgelost moeten worden. Langs Dijle en Gete werden in Waals-Brabant 3.630 pijnpunten vastgesteld.

Wat betreft de lozingen in de waterlopen komt 96 procent van huishoudens. Vier procent zijn landbouw- of industriële lozingen. De helft van het afval aan de oevers is groenafval dat door vaak slecht geïnformeerde inwoners is achtergelaten. Dergelijk groenafval vormt vooral zwarte punten omdat het de natuurlijke vegetatie van de oevers verstikt, watervervuiling veroorzaakt en miniatuurdammen vormt, wat overstromingen bevordert.

Eerder deze zomer communiceerde het Riviercontract Dijle-Gete over de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen. Twee derde van de metingen in oppervlaktewater, waarbij de organische belasting door stikstof en fosfor gemeten werd, leverde gemiddelde waarden op. De andere stalen vielen in de categorie ‘gemiddeld tot slechte kwaliteit’. In 2014 en 2015 was er geen enkel waterstaal van goede kwaliteit. Men wijt dit aan de grote milieudruk door verstedelijking en landbouw langs Dijle en Gete. Niettemin evolueert de waterkwaliteit in positieve zin.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via