nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.01.2018 Vergoeding melkreductie wordt vrijgesteld van belasting

Om in 2016 de crisis in de melkveehouderij te bedwingen, bood Europa landbouwers aan minder te melken in ruil voor een compensatie van 14 cent per liter. De Waalse overheid verhoogde dit bedrag met 10 cent extra. In totaal werd van oktober 2016 tot januari 2017 ongeveer 34 miljoen liter melk minder geleverd. Op de vergoeding die melkveehouders hiervoor ontvingen, zou normaal een belastingtarief van 16,5 procent van toepassing zijn geweest, of meer wanneer het in de vennootschapsbelasting als gewone winst wordt belast. Het Algemeen Boerensyndicaat bepleitte een belastingvrijstelling en meldt in zijn ledenblad dat dit een feit is.

De vergoeding die melkveehouders in het voorjaar van 2017 ontvingen voor het reduceren van hun melkproductie wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting. In Vlaanderen werd er bijna 16 miljoen liter minder gemolken van oktober 2016 tot januari 2017, in Wallonië ruim 18 miljoen liter. Door dit financieel te vergoeden wou Europa de sector helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht in de moeilijke marktsituatie, “wat uiteindelijk ook is gelukt”, aldus het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

In ledenblad Drietand vestigt ABS de aandacht op het wetsontwerp dat de belastingvrijstelling van deze vergoeding invoerde. De organisatie pleitte hiervoor bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt en bij Willy Borsus en Denis Ducarme, respectievelijk toenmalig en huidig federaal landbouwminister. Het wetsontwerp van Rita Gantois (N-VA) en Veerle Wouters (ex-N-VA) werd zonder tegenstemmen of onthoudingen goedgekeurd in de Kamer. “Het belasten van de reductievergoeding zou contraproductief geweest zijn, en om deze reden werd beslist tot vrijstelling”, aldus ABS.

Bron: Drietand

Volg VILT ook via