nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.10.2017 Verlagen biostimulanten water- en meststoffengebruik?

Kunnen zogenaamde biostimulanten zoals zeewierextracten en bacteriën en plantsensoren het water- en meststoffengebruik in de tuinbouw terugdringen? Dat is de centrale vraag van het Bio4safe-project, dat gecoördineerd wordt door het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Samen met de Universiteit Gent (CropFit) en partners uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zal PCS in het kader van dit project de rol van biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren in de praktijk testen. 

PCS en UGent onderzoeken samen de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw. De kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal staan bekend om hun intensieve tuinbouw, die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen hebben als doel de waterkwaliteit te beschermen door stikstof- en fosforuitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water.

Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen. Het Bio4safe-project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten als zeewierextracten en bacteriën, die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de kwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren, ontwikkeld aan UGent, die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10 procent te verminderen, afhankelijk van het gewas.

Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten in de drie landen om zo diverse doelgroepen te bereiken. Vandaag heeft elke lidstaat zijn eigen regelgeving betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020 zal de EU een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de verhandeling van biostimulanten, maar het blijft onduidelijk hoe positieve effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik best gekwantificeerd worden. Met dit project willen de onderzoekers daarom ook een gestandaardiseerd protocol uitwerken dat geaccrediteerde laboratoria kunnen gebruiken om biostimulanten objectief te evalueren.

PCS, met zijn jarenlange ervaring in praktijkgericht sierteeltonderzoek, bundelt de krachten met CropFit, het expertisenetwerk rond biostimulanten van de Universiteit Gent. Verder bestaat het consortium uit partners uit Nederland (Proeftuin Zwaagdijk en Noordzeeboerderij), Frankrijk (ISA Lille en Pôle Légumes) en Engeland (NIAB EMR en Dove Associates). De partners zullen jaarlijks overleggen met diverse relevante organisaties, zoals meststoffenfabrikanten, belangenorganisaties, producenten van biostimulanten, overheden en onderzoeksinstellingen, uit de vier landen. Het Bio4safe-project loopt gedurende vier jaar en wordt gesubsidieerd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Programma met bijkomende steun van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via