nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2017 Vernietiging GRUP voor Limburgse Noord-Zuid-verbinding

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding vernietigd. De Limburgse afdelingen van CD&V en sp.a betreuren de vernietiging en vragen aan minister van Mobiliteit Ben Weyts om actie te ondernemen. De Limburgse Milieukoepel en Natuurpunt Limburg juichen de beslissing van de Raad van State toe. Zij vinden dat de omleidingsweg die verkeer moet weghouden uit de dorpskernen van Houthalen-Helchteren geen rekening houdt met beschermde natuurgebieden.

Het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding sleept al decennia aan. In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering om de belangrijke verbindingsas tussen Eindhoven en Hasselt aan te pakken met een omleidingsweg die de dorpskernen van Houthalen-Helchteren ontzag. Maar die plannen werden in 2013 al eens vernietigd door de Raad van State. Eind 2016 leverde de auditeur van de Raad van State ook een negatief advies af over de aangepaste plannen.

Dat negatieve advies wordt nu ook gevolgd. Zowel de provincie Limburg, CD&V Limburg als sp.a Limburg pleiten voor een definitieve oplossing van de verkeersproblemen die elke dag heersen op de verbindingsas tussen Hasselt en Eindhoven. Een omleidingsweg zoals in het GRUP is uitgedacht, zou die verkeersproblemen volgens de partijen kunnen oplossen.

De gemeente Houthalen-Helchteren en sp.a Limburg pleiten in afwachting van een definitieve oplossing voor enkele tijdelijke maatregelen om de doorstroming van Noord- naar Zuid-Limburg te verbeteren en de leefbaarheid van Houthalen-Helchteren te versterken. "Zo vragen we om werk te maken van de plannen voor een ondergronds plein, zodat fietsers en voetgangers niet meer over de gevaarlijke verbindingsas moeten", zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a-Groen-Plus). "Ook vragen we gevaarlijke kruispunten aan te pakken en een extra omleidingsweg te voorzien aan centrum-zuid."

CD&V Limburg vraagt aan de regering om te werken met een 'Decreet Complexe Projecten'. "Dat is een nieuwe werkwijze die ervoor zorgt de besluitvorming juridisch robuuster wordt", aldus Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). "Vooral doordat alle nodige besluiten, zoals onder meer het MER (Milieueffectrapport), het RUP en de bouwvergunning hiermee in één besluit kunnen worden gegoten."

De Limburgse Milieukoepel en Natuurpunt Limburg zijn tevreden met de vernietiging van de plannen. "Het arrest bevestigt dat binnen de habitatrichtlijngebieden elk verlies aan beschermde biotopen relevant is", aldus beide natuurorganisaties. "We kunnen enkel maar toejuichen dat de Raad van State bevestigt dat het beschermingsregime van deze gebieden geen lege doos is."

Bron: Belga

Volg VILT ook via