nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.11.2015 "Vertrouwen in FrieslandCampina is zwaar geschonden"

“Ons vertrouwen in FrieslandCampina is zwaar geschonden”, zo reageert producentenorganisatie Dairycam voor het eerst op de beslissing van de Nederlandse zuivelcoöperatie om de leveringsovereenkomst met 443 Belgische melkveehouders stop te zetten. “Het middel was er om deze beslissing in overleg met de boeren te nemen, maar alles werd gewoon boven onze hoofden beslist”, zegt Hannelore Knockaert, voorzitter van Dairycam. De producentenorganisatie wil nu alles op alles zetten om een zo goed mogelijke regeling voor alle getroffen boeren uit de brand te slepen. Daarbij worden meerdere alternatieven onderzocht.

Na een hele periode van intensief onderhandelen werd in juni van dit jaar de producentenorganisatie Dairycam boven de doopvont gehouden en in overleg met FrieslandCampina werd een samenwerkingsprotocol uitgewerkt. Eerste doelstelling van de producentenorganisatie: het behoud en de versterking van een duurzame relatie tussen FrieslandCampina en haar leveranciers in België. Bovendien engageerde FrieslandCampina zich om alle relevante punten die een impact hebben op de relatie tussen koper en leverancier te bespreken met de producentenorganisatie.

“Veel mooie woorden en daar is het bij gebleven”, zegt voorzitter Hannelore Knockaert. Volgens haar kreeg het bestuur van de producentenorganisatie maandag om 16 uur een uitnodiging voor een spoedoverleg dat zou doorgaan op dinsdag om 10 uur. “Daar werd ons koudweg meegedeeld dat FrieslandCampina de leveringsovereenkomst met 443 melkveehouders opzegt met ingang van 1 juli 2016. Dat was het eerste wat we ervan hoorden. We zijn in deze beslissing op geen enkel moment betrokken geweest, terwijl de producentenorganisatie juist is opgericht om over zo'n zaken geconsulteerd te worden.”

Dairycam noemt deze handelswijze voor een bedrijf dat de mond vol heeft over duurzaamheid compleet onaanvaardbaar. Ook de reden die FrieslandCampina opgeeft voor de beslissing, namelijk dat de Belgische melkaanvoer de Belgische afzet overschrijdt, is volgens Knockaert een zwak excuus. “De Belgische melkveehouders moeten gewoon plaats ruimen voor de groeiende melkproductie van de Nederlandse coöperanten. Meer moet daar niet achter gezocht worden. Solidariteit onder melkveehouders reikt blijkbaar niet verder dan de landsgrenzen.”

Het feit dat Milcobel bereid is om de melk bij de 443 getroffen veehouders af te nemen, noemt Hannelore Knockaert een lichtpuntje. “Maar tegelijk ook een serieuze beperking, want enkel wie voor begin februari beslist om naar Milcobel over te gaan, kan rekenen op een hogere vertrekpremie. Men zet ons dus onder druk om snel een beslissing te nemen en bovendien maakt men de keuze in onze plaats. Terwijl de meeste melkveehouders dit allemaal even willen laten bezinken om in alle rust te bekijken of een overstap naar Milcobel voor hen wel de juiste keuze is. Het is momenteel trouwens heel moeilijk om een andere afnemer te vinden, de zuivelmarkt zit in een diepe crisis en niemand is op zoek naar melk.”

De financiële tegemoetkoming van 0,50 euro per 100 liter melk geleverd in 2015 is volgens de producentenorganisatie een lachertje. “Een fijne oprotvergoeding”, zegt Knockaert cynisch. Voor wie voor 1 februari 2016 naar Milcobel overstapt, wordt er bovenop die 0,50 euro nog 2,5 euro per 100 liter melk gestort op de vennotenrekening van de coöperatie Milcobel. “Ook dat is ruimschoots onvoldoende”, klinkt het. “Om in te stappen bij Milcobel betaal je gemiddeld 5,5 euro per 100 liter melk.”

Dat FrieslandCampina en Milcobel duidelijk al langere tijd gesprekken hebben gevoerd over deze materie zonder de producentenorganisatie erin te betrekken, hakt er zwaar in bij de bestuursleden van Dairyycam. “Maandenlang is er intensief overleg geweest tussen de bestuursleden van Dairycam en FrieslandCampina. We zijn altijd van ons woord geweest en hebben steeds een constructieve houding aan de dag gelegd. FrieslandCampina heeft zelf bevestigd dat er heel mooi werk is geleverd. En nu dit. We worden in ons hemd gezet. Ons vertrouwen is zeer zwaar geschonden.”

Of de producentenorganisatie door deze gang van zaken nog een toekomst heeft, is geheel onduidelijk. “In eerste instantie willen wij als producentenorganisatie alles op alles zetten om te onderhandelen met FrieslandCampina over de vertrekmodaliteiten. We horen wel van general manager Katrien Bousson dat FrieslandCampina nog grootse plannen heeft met de producentenorganisatie, maar ze vergeet wel dat Dairycam van de boeren is en niet van FrieslandCampina. Wij zullen zelf beslissen wat er met Dairycam gebeurt! Niet alleen zijn 8 van de 12 bestuurders van de producentenorganisatie bij de melkveehouders die moeten vertrekken, het is ook maar de vraag of het vertrouwen terug kan hersteld worden.”

Ook bij de 441 melkveehouders die mogen blijven leveren aan FrieslandCampina, zit het wantrouwen diep. Twee jaar geleden werden al eens 270 melkveehouders in het Oosten van België aan de deur gezet door de Nederlandse zuivelcoöperatie. “En eind juni kregen alle Belgische leveranciers nog een brief in de bus met de aankondiging dat ook in het quotumloze tijdperk alle melk die op het bedrijf geproduceerd wordt – inclusief meerproductie, de zogenaamde 'groeimelk' – zal opgehaald worden”, aldus de producentenorganisatie.

“Als het management FrieslandCampina nu stelt dat de blijvers op hun beide oren kunnen blijven slapen wat hun toekomst bij het bedrijf betreft, dan is het begrijpelijk dat dit absoluut geen geruststelling is voor de melkveehouders”, zegt Dairycam-voorzitter Knockaert. "Het engagement zal verder moeten gaan dan de belofte om de volgende drie jaar alle melk op te halen om de blijvende boeren gerust te stellen. De producentenorganisatie heeft daarover enkele mogelijke pistes in gedachten." Zo zijn er volgens haar een aantal boeren die mogen blijven, die overwegen om toch weg te gaan bij FrieslandCampina. “Maar zij voelen zich op dit moment niet gelijk behandeld. Ze willen dezelfde opstapvoorwaarden krijgen als degenen die moeten vertrekken.”

Meer informatie over

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via