nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.04.2017 Vier miljoen euro voor klimaatinspanningen landbouwers

De Vlaamse regering heeft vorige week vier miljoen euro uitgetrokken voor de realisatie van twee klimaatmaatregelen in de landbouw. De landbouwsector was één van de vele private en publieke actoren die zich tijdens de Vlaamse klimaattop eind vorig jaar achter het klimaat- en energiepact schaarde. In opdracht van minister Joke Schauvliege zijn een aantal op de markt beschikbare technologieën gescreend op hun mitigerend klimaateffect. Zij voorziet 3,6 miljoen euro voor landbouwers die willen investeren in warmterecuperatiesystemen, LED-verlichting, energieschermen, enz. De overige 0,4 miljoen euro bestemt de minister voor individuele begeleiding van landbouwers en themawerking rond energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Als sector die verantwoordelijk is voor acht procent van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen is landbouw tijdens de klimaattop verschillende engagementen aangegaan. De voorbije jaren is de land- en tuinbouw erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te reduceren, maar net zoals de andere sectoren zal de landbouw bijkomende inspanningen moeten leveren. “Er valt nog winst te boeken door moderne technieken en systemen sneller te introduceren op de praktijkbedrijven. Daarom trekt de Vlaamse regering op mijn voorstel vier miljoen euro extra uit voor klimaatmaatregelen”, zegt Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege, waarbij ze er aan toevoegt dat onze boeren en tuinders reeds tot de wereldtop behoren op vlak van milieu-efficiënte voedselproductie.

Ondernemers met investeringsprojecten die zich richten op milieu, energie of klimaat komen via het Vlaams Landbouwinvesteringfonds (VLIF) in aanmerking voor investeringssteun. Hoe hoger een project scoort op vlak van de duurzaamheidsparameters, hoe groter de kans dat het project wordt geselecteerd en effectief een subsidie ontvangt. In opdracht van minister Schauvliege werd een uitgebreide screening gedaan van de investeringsmogelijkheden met mitigerend klimaateffect die vandaag op de markt beschikbaar zijn. Het gaat onder meer over warmterecuperatiesystemen, LED-verlichting, energieschermen en energiezuinige ventilatoren. De minister maakt 3,6 miljoen euro vrij voor landbouwers die hierin investeren.

Ook komt er individuele begeleiding en themawerking rond energiebesparing en gebruik van duurzame energie, omdat uit eerdere projecten is gebleken dat er behoefte bestaat aan een gerichte aanpak. Een overheidsopdracht wordt aanbesteed om duurzame en innovatieve technieken inzake energiebesparing en hernieuwbare energie vlotter te introduceren in de Vlaamse land- en tuinbouw door individuele begeleiding, lerende netwerken of andere vormen van plaatselijke kenniscoöperaties. De minister trekt hiervoor 0,4 miljoen euro uit.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via