nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2017 VK gaat resoluut voor hightech precisielandbouw

Als alles verloopt zoals gepland en de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereiken over de boedelscheiding en duidelijke handelsafspraken, dan is de brexit een feit. Maar alvast de Britse landbouwadministratie is niet van plan de schouders te laten hangen en publiceerde een uitgebreide strategische visie voor de belangrijkste industriesectoren, waaronder ook landbouw. De toekomst van de landbouw in het VK zal in de eerste plaats duurzaam, innovatief en hoogtechnologisch zijn, zo klinkt het. 

De uitslag van het brexit-referendum heeft de landbouwsector in het Verenigd Koninkrijk met grote vragen opgezadeld. Hoe de grote Europese subsidiepot vervangen? Wat met het handelsbeleid? Welke strategische keuzes maken op lange termijn? Een nieuwe uitgebreide visietekst die door de overheid werd neergepend, zet enkele krijtlijnen uit. Kort samengevat ziet de Britse regering voor zichzelf en voor de landbouwsector een rol weggelegd als wereldwijde voorloper op het vlak van geavanceerde, duurzame landbouw.

Voor de komende jaren is het de bedoeling om het Europees gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) te vervangen door een beleid dat voldoende incentives geeft om te investeren in duurzame landbouwsystemen. “We willen de markt voor innovatieve technologieën en technieken een stevige duw in de rug geven”, zo klinkt het. “Het komt erop neer dat bij een koppositie in de wereldwijde evolutie naar een duurzamere landbouw zowel onze boeren als het milieu en de consument wel zullen varen.”

Het rapport erkent dat de brexit zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengt, maar ziet in een maximale ondersteuning van de Britse agrovoedingsindustrie de beste garantie om zich tegen die bedreigingen te wapenen. Een nieuwe adviesraad die zich uitsluitend met de dranken- en voedingsindustrie gaat bezighouden, moet daarop toezien. Tenslotte moet ook ingezet worden op de toegang tot mobiele en breedbandverbindingen op het platteland, en moet de administratieve rompslomp zo veel mogelijk ingeperkt worden. 

Bron: Farmers Weekly

Volg VILT ook via