nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.01.2018 VK gaat voor meer dierenwelzijn

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering een nieuw wetsvoorstel op tafel gelegd dat het welzijn van dieren meer moet garanderen dan vandaag het geval is. De meest in het oog springende maatregel zijn strengere effectieve gevangenisstraffen voor ernstige inbreuken tegen dierenwelzijn, net zoals Vlaams minister voor Dierenwelzijn dat recent ook nog in ons land aankondigde. “We willen het feit dat dieren wezens zijn die pijn voelen in onze wetgeving verankeren”, aldus milieuminister Michael Gove. 

Als onderdeel van een breder hervormingsprogramma om het Verenigd Koninkrijk sterker te profileren als een wereldleider inzake dierenwelzijn heeft de regering een nieuw wetsontwerp voorgesteld dat de basis moet vormen van een kordaat handhavingsbeleid. Zo wordt de maximumstraf voor inbreuken tegen dierenwelzijn in Engeland en Wales “vertienvoudigd” van zes maanden tot vijf jaar. De aanpassing komt er na verschillende rechtszaken waar het gerecht had laten verstaan dat het strengere straffen zou uitspreken indien die voorhanden zouden geweest zijn.

De rechtbanken behouden ook de mogelijkheid om boetes op te leggen en het bezit van dieren te verbieden. Dierenwelzijn wordt daarnaast ook sterker verankerd in de nationale wetgeving. “Op die manier willen we de bescherming van dierenwelzijn garanderen”, aldus Milieuminister Michael Gove. “We zijn een land van dierenliefhebbers dat van de brexit niet alleen voor onze burgers, maar ook voor onze dieren een mooi verhaal wil maken.” Vorig jaar verplichtte de overheid in het VK alle slachthuizen om camera’s te installeren. Jaarlijks worden in het VK gemiddeld 1.150 personen veroordeeld voor inbreuken tegen dierenwelzijn. 

Ook in Denemarken staat dierenwelzijn deze dagen hoog op de politiek agenda. Zo liet Esben Lunde Larsen, de Deense minister van Landbouw, weten “niet tevreden” te zijn over het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Een derde van de bedrijven voldeed in de afgelopen jaren niet aan de regels, zo klinkt het. Vooral op het gebied van afleidingsmateriaal in de stal en de omgang met zieke dieren kan het beter. Ook het aantal biggen met gecoupeerde staart wil de minister omlaag. Varkenshouders mogen in de toekomst alleen nog couperen wanneer zij schriftelijk kunnen aantonen dat alternatieve maatregelen voor staartbijten niet werken. 

Bron: eigen verslaggeving / Boerenbusiness

Volg VILT ook via