nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2016 Vlaams-Brabant helpt boeren bij opstart nevenactiviteit

Op donderdag 27 oktober organiseert de provincie Vlaams-Brabant een inspiratienamiddag over multifunctionele landbouw. Landbouwactiviteiten kunnen gecombineerd worden met verkoop van hoeveproducten, educatie, recreatie, groene zorg, enz. Steeds meer boeren en tuinders brengen dit succesvol in de praktijk zodat deze bedrijfsstrategie voor vol aanzien wordt. Om de geesten nog wat meer te doen rijpen voor een neventak op de boerderij verstrekt ‘Van alle markten thuis’ te Zemst in enkele uren tijd een brede waaier aan informatie. Pioniers in verbrede landbouw zullen er getuigen en experts delen hun kennis. Heel wat praktische info, bijvoorbeeld over randvoorwaarden inzake ruimtelijke ordening en investeringssteun, wordt gebundeld in infofiches die ook nadien nog geraadpleegd kunnen worden.

Landbouwverbreding heeft de wind in de zeilen. In het dicht bevolkte Vlaanderen heeft elke boer veel buren, wat opportuniteiten schept richting verkoop van hoeveproducten. Om de kloof tussen voedselproducent en -consument te dichten, zijn er boeren en boerinnen die tijd vrij maken om scholen en groepen volwassenen rond te leiden op hun bedrijf. Anderen weten dagjestoeristen naar hun boerderij te lokken. Qua sociaal engagement heeft groene zorg zijn gelijke niet, want ook al staat er een bescheiden vergoeding tegenover de opvang van een hulpbehoevende, dat weegt niet op tegen de extra aandacht die een persoon met een handicap of een jongere met problemen vraagt.

Mogelijkheden zat dus, maar daarom past verbreding nog niet op elk type landbouwbedrijf. Ook ligt het niet in ieders karakter om naast voedselproducent ook de rol op te nemen van verkoper, gids of zorgverlener. Alvorens de bedrijfsvoering een bepaalde wending te geven, stelt de bedrijfsleider dus best een aantal vragen. Is verbreding voor mijn bedrijf de beste keuze? Welke neventak sluit het best aan bij de landbouwactiviteit? Welke stappen moet ik zetten en vooral, wie kan me daarbij helpen? Die laatste vraag kan op één namiddag een heel compleet antwoord krijgen indien je afzakt naar ‘Van alle markten thuis’. De provincie Vlaams-Brabant kondigt dit namelijk aan als een inspirerende infobeurs over multifunctionele landbouw.

Door samen te werken met tientallen partners, van Plattelandsklassen en het Steunpunt Groene Zorg tot het Voedselagentschap, slaagt de provincie erin om op 27 oktober alle denkbare experts op één plek (De Melkerij in Zemst) te verzamelen. Ook zullen er landbouwers met ervaring in deze of gene neventak getuigen over hun ervaringen. Het is dan ook de ideale gelegenheid om te netwerken met collega’s. Het uitgebreide programma verraadt dat er een boerin aanwezig zal zijn die uitblinkt in het organiseren van kinderfeestjes, een hoeveslager, een uitbater van een ijshoeve, een zorgboer, een CSA-boer, een tuinder die verkoopt via boerenmarkten en groenteabonnementen, enz. Tussendoor belichten experten wat allemaal mogelijk is maar ook wat mag en niet mag volgens de ruimtelijke ordening, wat zelf verkopen allemaal met zich meebrengt, wat de do’s en don’ts zijn van rechtstreekse verkoop aan winkels en grootwarenhuizen, enz.

Deelnemers aan de infosessie krijgen infofiches mee naar huis die ze later nog kunnen raadplegen. Een dozijn fiches geven een eerste aanzet om startende ondernemers wegwijs te maken. Je vindt er onder meer de contactgegevens van bevoegde overheden en adviserende organisaties in terug. Wie bijvoorbeeld overweegt om met een hoeveslagerij te starten, vindt daarnaast ook terug welke vergunningen en toelatingen hij nodig heeft, wat de relevante wetgeving is, hoeveel (investerings)steun hij van de overheid mag verwachten, hoe hij begint aan het promoten van hoevevlees, enz. Het mag nu al duidelijk zijn dat multifunctionele landbouw arbeids- en kennisintensief is en vaak bijkomende competenties vergt, zoals marketing en sociale vaardigheden. Van alle markten thuis is in dat opzicht een treffende naam voor deze inspiratienamiddag.

Meer info & inschrijven: 'Van alle markten thuis' (27/10 te  te Zemst, toegang gratis)

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via