nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2017 Vlaams-Brabant ondersteunt Regionale Landschappen

De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de periode 2017-2019 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de vijf Regionale Landschappen die op haar grondgebied actief zijn met hierin een aantal concrete doelstellingen om de verstedelijkte omgeving te vergroenen. Het Vlaams gewest droeg begin 2014 de bevoegdheid over Regionale Landschappen aan de provincies over, wat de financiering een tijdlang onzeker maakte.

De provincie en de Regionale Landschappen zullen in de periode 2017-2019 onder meer sensibiliseren inzake biodiversiteit en klimaat en 125 biodiverse en klimaatbestendige tuinen aanleggen. In 75 terreinen worden de leefomstandigheden verbeterd van koesterburen, plant- en diersoorten die eigen zijn aan deze regio. In het kader van de overeenkomst maakt de provincie jaarlijks in totaal 1,5 miljoen euro vrij voor hun werking.

Tijdens de persvoorstelling van de samenwerkingsovereenkomst in Halle benadrukte gedeputeerde Tie Roefs (Groen) dat de Regionale Landschappen een belangrijke partner zijn voor de provincie bij de realisatie van de actieplannen voor biodiversiteit, klimaat en zorg voor onroerend erfgoed. Regionale Landschappen werken aan een duurzame streekontwikkeling op vlak van natuur, landschap, natuureducatie en natuurgerichte recreatie.

De vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen plantten vorig jaar onder meer 23 kilometer hagen en heggen aan, 20.301 vierkante meter houtkanten, 360 solitaire bomen en 659 hoogstamfruitbomen. Ze legden ook 39 poelen aan en herstelden er 30. Er werden ook 15 klein landschappelijke en bouwkundige erfgoedelementen hersteld.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via