nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.07.2018 Vlaams Ereteken voor werk van Boeren op een Kruispunt

“We gaan voor innovatie en groei”, is vaak te horen in de landbouwsector. Bij Boeren op een Kruispunt weten ze dat die slogan weinig rekening houdt met de vraag van boeren en tuinders naar een leefbaar leven. “Genieten van goed genoeg wordt onmogelijk gemaakt door de aanhoudende promotie van ongeremde groei en risico’s”, zegt coördinator Riccy Focke. Hij ontving op 11 juli samen met 13 anderen een Vlaams Ereteken.

Boeren op een Kruispunt verkoopt geen oplossingen, maar pakt de problemen van adviesvragers aan. “De mens moet centraal blijven staan in de hulpverlening”, licht Riccy Focke toe. Boeren en tuinders in moeilijkheden willen vooral gehoord worden, erkend worden in hun probleem en erkend als medemens. De medewerkers van de hulporganisatie trekken het zich aan. Zij pinnen zich niet vast op één aspect, maar zien het hele plaatje. Ze krijgen een integraal beeld van de boer, zijn gezin en bedrijf, bekijken het holistisch. Anders dus dan een fiscaal expert bijvoorbeeld, die geen aandacht heeft voor de impact van het eigen advies op het welzijn van de klant.

Te vaak komt de hulporganisatie op bedrijven en bij gezinnen die boven hun mogelijkheden zijn gegroeid. Om het menselijk te houden, adviseren de medewerkers de rendabele activiteiten te behouden en onrendabele activiteiten te vervangen met een ander inkomen op, naast of in de plaats van het bedrijf. Is Boeren op een Kruispunt vzw dan altijd voor stopzetting en faillissement, vragen mensen zich vaak af. “Dat is helemaal niet het uitgangspunt, integendeel”, verklaart Focke, maar zo ontstaat er wel een drempel om zich als hulpvrager aan te melden.

Boeren op een Kruispunt stelt alleen vast: wie te snel groeit, groeit kapot. Bijgevolg komen ze veel te laat bij adviesvragers die in de steek zijn gelaten door afnemers en leveranciers, en die geen uitweg meer zien. De erfbetreders van boeren in nood dulden echter niet dat een boer kiest voor welzijn, in plaats van meer omzet ten voordele van de leverancier of afnemer. “Boeren die op eigen ritme groeien, kunnen nochtans succesvol zijn. Evenwicht terugvinden, optimaliseren en daarna groeien”, luidt het devies. Iedere boer of tuinder telt want hoe meer bedrijven wegvallen hoe moeilijker het wordt om maatschappelijk draagvlak te houden voor de voedselproducenten, nochtans een strategisch goed.

Riccy Focke ontving het Ereteken van de Vlaamse gemeenschap voor het werk dat hij en zijn medewerkers verrichten. Het is een eervolle onderscheiding voor mensen die zich verdienstelijk maakten voor Vlaanderen. Ook radiomonument Lutgart Simoens, weervrouw Jill Peeters, sportdokter Toon Claes en tien anderen werden bekroond. In een reactie zegt Focke: “In de voorbije 11 jaar vonden we meer oplossingen dan problemen. Het Ereteken van de Vlaamse overheid bevestigt het resultaat dat Boeren op een Kruispunt boekt. Daar ben ik als coördinator dankbaar voor.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via