nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2018 Vlaamse boer met droogtestress trekt voorschot op steun

Vanwege de zomerdroogte die grote sporen naliet te velde staat de Europese Commissie toe dat lidstaten versneld een (verhoogd) voorschot op de inkomenssteun uitbetalen. Dat werd begin augustus reeds aangekondigd, maar nu is de beslissing ook formeel. Landbouwers kunnen tot 70 procent van de inkomenssteun ontvangen als voorschot, en tot 85 procent van de plattelandssteun waarvoor ze in aanmerking komen. De Vlaamse overheid wachtte de eindbeslissing niet af, maar liet quasi meteen verstaan maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid om boeren en tuinders hulp te bieden. “We bereiden de vervroegde uitbetaling voor, en liggen op schema”, klinkt het bij de landbouwadministratie.

De droogte deze zomer hield zo lang aan, en de zon scheen soms zo ongenadig hard, dat op menig perceel de landbouwgewassen bezweken zijn door vochttekort en hittestress. Het probleem was algemeen in Europa zodat de Commissie besloot om uitzonderlijke maatregelen te nemen. Eén daarvan was de toelating om verhoogde voorschotten uit te betalen aan inkomens- en plattelandssteun. In plaats van in december kunnen landbouwers al in oktober tot 70 procent van hun rechtstreekse betalingen en 85 procent van de betalingen voor plattelandsontwikkeling ontvangen.

Vlaamse land- en tuinbouwers mogen daar effectief op rekenen aangezien de overheid kort na de mededeling van de Europese Commissie verklaarde dat Vlaanderen zijn uiterste best zal doen om de wettelijk toegelaten hulp te bieden. Voor de rechtstreekse betalingen is het voorschot opgetrokken van 50 naar 70 procent, en voor de plattelandssteun van 50 tot 85 procent. De eerste betaling, meer bepaald het voorschot op de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers, volgt eind oktober.

Bij het Departement Landbouw en Visserij vernemen we dat alles op schema ligt voor de vervroegde betaling. “We troffen daartoe de nodige voorbereidingen, en hebben niet gewacht op de formele bevestiging van de EU-beslissing. Dat stelt ons in staat om, zoals aangekondigd, eind deze maand te starten met de uitbetalingen”, zegt woordvoerder Nele Vanslembrouck.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via