nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

28.03.2017 Vlaamse boeren ontvangen crisissteun voor melkreductie

Vlaamse melkveehouders die vorig jaar bij de eerste inschrijvingsronde ingetekend hebben op de melkreductiemaatregel mogen zich één dezer dagen aan de uitbetaling verwachten. De vergoeding is enkel weggelegd voor wie een geldige betalingsaanvraag indiende en minstens 20 procent van de in de steunaanvraag vooropgestelde productievermindering effectief realiseerde tussen oktober en december. Het Departement Landbouw en Visserij laat weten dat 652 melkveehouders vergoed zullen worden. Samen spaarden zij 12,1 miljoen liter melk uit. Zo hebben zij er mee voor gezorgd dat de zuivelmarkt weer zuurstof kreeg.

Op 30 maart wordt aan de Vlaamse melkveehouders de crisissteun uitbetaald die Europa in het vooruitzicht stelde voor bedrijven die minder melk produceerden in de laatste drie maanden van vorig jaar. De vergoeding per kilo melk die minder geproduceerd werd, is door de Europese regelgever vastgelegd op 14 eurocent. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan maakte eerder al bekend dat in gans de EU bijna 44.000 boeren gebruikmaakten van de crisismaatregel. De Commissie trok er 150 miljoen euro voor uit.

In Vlaanderen hebben 676 melkveehouders een aanvraag voor steun in ruil voor hun productievermindering ingediend voor de eerste verminderingsperiode (oktober tot en met december 2016). Daarvan zullen er 652 daadwerkelijk vergoed worden voor de melkreductie die ze effectief realiseerden. De meesten onder hen krijgen het volledige steunbedrag van 14 eurocent per kilo melk uitbetaald. Bij 67 landbouwers wordt 20 procent van dat bedrag ingehouden en bij 48 andere bedraagt de vergoeding geen 14 maar 7 eurocent per kilo. De uitbetaling gebeurt alleen aan landbouwers die tijdig, dat wil zeggen ten laatste op 14 februari, een betalingsaanvraag indienden.

Het Departement Landbouw en Visserij verduidelijkt de rekensom die achter de uitbetalingen schuilgaat: “De werkelijk verminderde hoeveelheid melk wordt vergoed, weliswaar beperkt tot de toegekende vermindering in de steunaanvraag. Aan landbouwers die tussen 50 en 80 procent van de toegekende vermindering uit de steunaanvraag realiseerden, wordt 80 procent van het steunbedrag per kilo melk uitbetaald. Voor landbouwers die tussen 20 en 50 procent realiseerden, is dat 50 procent en bij wie het minder dan 20 procent is, gebeurt er geen uitbetaling.”

Een melkveehouder die beroep wou doen op de crisissteun moest dus een eerlijke en vrij nauwkeurige inschatting maken van de productievermindering die hij zou realiseren op zijn bedrijf. In totaal wordt er in Vlaanderen bijna 1,7 miljoen euro steun uitbetaald voor de melkproductievermindering. Van oktober tot december 2016 kwam er in onze regio 12,1 miljoen liter minder melk op de markt dankzij deze maatregel. Melkveehouders hebben deze maand ook de overige crisissteun ontvangen die Europa vorige zomer vrijmaakte. Die werd in Vlaanderen gekoppeld aan het IKM-certificaat en aan het behoud van blijvend grasland.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via