nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.10.2018 Vlaamse melkveehouders registreren voortaan antibiotica

Vanaf 1 oktober dienen melkveehouders het antibioticagebruik op hun bedrijf te registreren. Voor varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders gold de verplichting al langer. Voor melkveehouders is antibioticaregistratie toegevoegd aan het IKM-lastenboek. “De melkveesector wil zijn verantwoordelijkheid opnemen nu de maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van geneesmiddelen en antibioticaresistentie de voorbije jaren sterk toegenomen is”, bericht Boer&Tuinder.

Kenniscentrum AMCRA zette als globale doelstelling over alle sectoren heen dat het antibioticagebruik in de veehouderij tegen 2020 gehalveerd is. Varkens- en pluimveehouders deden al aan antibioticaregistratie. Vanaf 1 oktober wordt ook het antibioticagebruik in de melkveehouderij in kaart gebracht. IKM Vlaanderen besloot om aan te sluiten bij AB Register, een online databank waarin het antibioticagebruik van elk bedrijf bijgehouden kan worden. Het registreren van de gebruikte antibiotica gebeurt door de verschaffer, meestal de bedrijfsdierenarts. Melkveehouders dragen wel de verantwoordelijkheid om na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn.

Toetreden tot AB Register en het registratieluik voor melkveehouders in de databank ontwikkelen vroeg een hele investering van de lastenboekbeheerder. Daarom vraagt IKM Vlaanderen aan elke melkveehouder een eenmalige bijdrage van 10 euro, die verrekend wordt via de melkgeldfactuur van oktober. De volgende jaren worden de werkings- en onderhoudskosten van AB Register, net als het ijken van bedrijven (om de grootverbruikers van antibiotica te identificeren, nvdr.), gefinancierd met middelen uit het Sanitair Fonds. Jaarlijks krijgen alle melkveehouders een overzicht van het antibioticaverbruik op hun bedrijf, en een benchmark met collega’s.

Bron: Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via