nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.01.2019 Vlaamse regering stuurt Soortenbesluit bij

De Vlaamse regering stuurt haar Soortenbesluit bij. Dat besluit, dat de bescherming van wilde diersoorten in Vlaanderen regelt, werd onlangs gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State. Vogelbescherming Vlaanderen had daarom verzocht, uit onvrede over de versoepelde bestrijdingsregeling voor kraaiachtigen. De aanpassing moet tegemoetkomen aan de kritiek van het rechtscollege en moet tegelijk een einde maken aan een aantal ongewenste neveneffecten van de vernietiging. Het grootste verschil met de oude regeling is dat stilzwijgen van de natuuradministratie op een verzoek tot bestrijding niet langer geïnterpreteerd mag worden als een goedkeuring.

Het Vlaams Soortenbesluit van 2009 bevat enkele afwijkingsmogelijkheden van de bescherming van wilde diersoorten, bijvoorbeeld voor de bestrijding van vogels zoals kraaien, om schade aan landbouw te voorkomen. In 2016 voerde de Vlaamse regering enkele aanpassingen door, onder meer om die bestrijdingsregeling administratief te vereenvoudigen via een nieuwe aanmeldingsprocedure.

Dat was niet naar de zin van Vogelbescherming Vlaanderen. Die organisatie hekelde de versoepeling en stapte naar de Raad van State. Die volgde de kritiek en schrapte het wijzigingsbesluit van 2016. Maar daardoor verviel ook de nieuwe schaderegeling voor de wolf in Vlaanderen, net als het verbod op het kweken van de Chinese muntjak.

Na het vernietigingsarrest van de Raad van State voert de Vlaamse regering nu een nieuwe wijziging door. Concreet zal het Agentschap Natuur en Bos binnen de twee dagen een goedkeuring moeten geven voor bestrijding en schadebeperking. Als de administratie niets laat weten, komt dat feitelijk neer op een weigering en mag de bestrijding niet plaatsvinden. Wat de rest van het Soortenbesluit betreft, besliste de Vlaamse regering om via een reparatiebesluit de huidige situatie verder te zetten.

Hubertus Vereniging Vlaanderen reageert tevreden. "De meldingsplicht voor schade wordt aangepast en de rest van het soortenbesluit blijft grotendeels behouden. Zo kan de jager opnieuw met een gerust hart kraaien en eksters reguleren en blijft het verbod op het kweken van Chinese muntjakken in stand", zegt Geert Van den Bosch, directeur van de Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Ten gronde sprak de Raad van State zich niet uit over de vraag of bestrijding al dan niet wenselijk is. Het rechtscollege stelde wel kritische vragen bij één specifiek punt in de wetgeving, namelijk bij de passieve goedkeuring van een melding van bestrijding. Tot voor kort kon de schadelijder een verzoek indienen, en indien het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) niets liet weten in de daaropvolgende 24 uur, mocht de betrokkene tot actie overgaan. Die regel vond de Raad van State te vrijblijvend, met het hierboven reeds beschreven gevolg.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via