nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.05.2018 Vlaamse visie op vertaling SDG's krijgt vorm

SDG’s staat voor Sustainable Development Goals – of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – en zijn door de Verenigde Naties in het leven geroepen als globaal richtkader voor de (inter)nationale duurzaamheidsagenda. De Vlaamse regering heeft met ‘Vizier 2030’ een poging gedaan om de SDG’s in een visienota te vertalen. Een geslaagde oefening, aldus de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), die spreekt van een “goede basis voor coherente sectordoelstellingen”, maar tegelijk ook enkele suggesties aanreikt. 

De Verenigde Naties definieerden in totaal 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gaande van ‘geen armoede’ tot ‘kwaliteitsvol onderwijs’ en ‘betaalbare propere energie’ tot ‘geen honger’, ‘proper water’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’. De SDG’s zijn bedoeld als leidraad voor beleid op alle niveaus: in ons land gaan zowel de federale als de gewestregeringen ermee aan de slag. Zo wil de Vlaamse regering een regionale strategie ontwikkelen voor de implementatie van de SDG’s en keurde ze een eerste visietekst goed onder de naam ‘Vizier 2030’.

Om haar werk af te toetsen bij het brede middenveld wordt de tekst voorgelegd aan verschillende adviesraden, waaronder ook de SALV. “De doelstellingen die in de Vizier 2030-ontwerptekst geformuleerd staan, zijn eerder algemeen en dienen als vertrekbasis voor verdere concretisering”, aldus de SALV. “Toch biedt de tekst kansen om de duurzaamheidsdoelstellingen naar de landbouw, tuinbouw en agrovoedingssector te vertalen.” In een nieuw advies somt de raad zijn opmerkingen op. 

In de eerste plaats pleit de SALV ervoor om in de tekst meer aandacht te besteden aan een gedegen landbouwinkomensvorming als onderdeel van een duurzame voedselproductie. “Dit is de voorwaarde voor een duurzame en veerkrachtige landbouwproductie binnen de ecologische grenzen en zorgt ook voor bedrijfscontinuïteit in de sector”, zo klinkt het. Daarnaast merkt de raad ook op dat niet enkel de voedselproductie, maar de hele agrovoedingsketen in het duurzaamheidsverhaal betrokken moet worden.

De SALV “waardeert” de bezorgdheid over genetische diversiteit en vraagt om deze doelstelling voortaan ook als interne doelstelling binnen het beleidsdomein landbouw op te nemen. Ook naar de bodemkwaliteit, het bodemleven, het organische stofgehalte en de doelstellingen daarrond moet voldoende aandacht gaan. De ambitie om de voedselverliezen terug te dringen met 30 procent moet dan weer afgestemd worden op de doelstellingen van de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2050.

Lees het volledige advies hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via