nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.09.2017 Vlaamse voedingsindustrie drijft klimaatinspanningen op

Met een proefproject bij verschillende kmo’s wil FEVIA, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, bedrijven energiezuiniger laten werken en op die manier een bijdrage laten leveren in de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Deelnemers kunnen de komende twee jaar een beroep doen op een energieconsulent die het energieverbruik onder de loep neemt. Vlaams Energieminister Bart Tommelein sloot met FEVIA alvast een sectorale energiebeleidsovereenkomst. Tegen 2050 wil de Vlaamse voedingsindustrie de CO2-uitstoot met 250.000 ton laten dalen. 

Via het klimaatakkoord van Parijs engageren alle ondertekenende landen zich om de opwarming van de aarde onder de twee graden celsius te houden. Daarvoor zijn verregaande inspanningen en hervormingen nodig. Zo moet voor de niet-industriegebonden activiteiten, waaronder ook landbouw, de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent naar beneden ten opzichte van 2005, volgens Buitenlandse Zaken een “zeer hoge doelstelling”. Toch blijft het qua concrete maatregelen bij de verschillende overheden voorlopig nog opmerkelijk stil.

Vlaams energieminister Bart Tommelein sloot vorig jaar met verschillende grote bedrijven wel energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) af, waarin ze zich engageren om energie-efficiënter te werken. “Maar ook voor minder grote bedrijven is het heel belangrijk om minder energie te verbruiken en zelf hernieuwbare energie op te wekken”, aldus minister Tommelein. “Vele kleintjes maken immers een groot. Daarom sluiten we een mini-EBO af met de voedingsindustrie. FEVIA Vlaanderen zal Vlaamse voedingsbedrijven informeren en helpen om energie te besparen. De volgende maanden zullen er nog verschillende andere sectororganisaties volgen.”

De Vlaamse voedingsindustrie bestaat voor meer dan 90 procent uit kmo’s. Volgens FEVIA zit er bij veel van die kmo’s nog een aanzienlijk potentieel om energie te besparen, vaak met eenvoudige ingrepen. Door gebrek aan tijd of kennis blijft dat potentieel helaas vaak onderbenut. Het proefproject EFES (Easy Food Energy Savers) moet daar verandering in brengen. De zogenaamde Energy Savers moeten voor de kmo’s echte “ontzorgers” zijn die hen adviseren en begeleiden bij het implementeren van eenvoudige energie-efficiënte maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld over het isoleren van leidingen of het opsporen van persluchtlekken: acties die werden geselecteerd op basis van ervaringen uit het audit- en benchmarkconvenant en waarvan bewezen is dat ze energie besparen. Ook de productie van hernieuwbare energie komt aan bod.

“Kmo’s in de voedingssector zijn in de eerste plaats bezig met het produceren van kwaliteitsvolle voedingsproducten en daarna met het beheersen van de kosten voor lonen en grondstoffen”, aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen. “Voor het effectief invoeren van energiebesparende maatregelen blijft helaas vaak te weinig tijd over bij een KMO. Met dit proefproject hopen we de vele kmo’s in de voedingsindustrie een welgekomen duwtje in de rug te geven om hun energieverbruik te verlagen, wat zowel het milieu als hun rekening ten goede komt.”

FEVIA maakt zich sterk dat het EFES-project de komende twee jaar minstens 300 Vlaamse voedingsbedrijven zal sensibiliseren en bij minstens 50 bedrijven effectief energiebesparende maatregelen zal toepassen. De partners onderzoeken ook of het mogelijk is om via raamakkoorden bepaalde concrete maatregelen in meerdere bedrijven te laten implementeren. De voedingsindustrie realiseerde een CO2-reductie van 34 procent tussen 1990 en 2014 en wil die inspanning nog verder opdrijven. Volgende grote doelstelling is een reductie van de CO2-uitstoot met 250.000 ton tegen 2050.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via