nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

17.02.2017 Vlaanderen behaalt broeikasgasdoelstellingen 2015

Vlaanderen is erin geslaagd de uitstoot van broeikasgassen in 2015 volgens plan te beperken. “Meer zelfs, we kunnen zelfs een licht overschot optekenen”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege op basis van het Voortgangsrapport Klimaat en de Broeikasgasmonitor 2015. Uit de cijfers blijkt ook dat er in de periode 2005-2015 een daling van de uitstoot was in de sectoren energie, gebouwen, landbouw en afval, maar een stijging in de sectoren industrie en transport.

Eind 2015 bereikten de Belgische klimaatministers na aanslepende discussies een akkoord over de verdeling van klimaat- en energie-inspanningen tegen 2020. Om de Belgische uitstoot met 15 procent te verminderen tegen 2020, engageerde Vlaanderen zich om de eigen Vlaamse uitstoot (niet-ETS) met 15,7 procent te reduceren. Uitgedrukt in kiloton broeikasgassen mocht Vlaanderen op grond van dat akkoord maximaal 45.870 kton uitstoten. Uit het nieuwe rapport blijkt nu dat Vlaanderen in 2015 45.242 kton heeft uitgestoten.

Vlaanderen boekte de voorbije drie jaar telkens een overschot, waardoor de teller nu in totaal op een overschot van 6.379 kiloton staat. Dat het overschot in 2015 lager was dan in 2014 is volgens het kabinet-Schauvliege vooral toe te schrijven aan de "meteorologische omstandigheden". Wie de periode tussen 2005 en 2015 onder de loep neemt, merkt dat er grote verschillen zijn tussen de sectoren. Zo laten de sectoren gebouwen (-16%), energie (-12%), afval (-12%) en landbouw (-2%) dalingen zien, terwijl in de sectoren industrie (+26%) en transport (+6%) stijgingen te noteren zijn.

Op basis van de cijfers is ook het relatieve gewicht van de verschillende sectoren na te gaan. Meest opvallend is de verschuiving van gebouwen naar transport. Het aandeel van de sector transport is in de periode 2005-2015 toegenomen van 33 procent naar 36 procent, terwijl het aandeel van de sector gebouwen is afgenomen van 34 procent naar 29 procent. Het relatieve aandeel van de andere sectoren in de Vlaamse uitstoot blijft stabiel. Voor landbouw schommelt dat rond 16 procent. De industrie volgt op 13 procent en afval is voor 5 procent van de uitstoot verantwoordelijk.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Beeld: BIRBA

Volg VILT ook via