nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.03.2014 Vlaanderen steunt duurzame waterprojecten in het Zuiden

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) lanceert opnieuw een projectoproep voor duurzame waterprojecten in het Zuiden. Dat maakt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bekend in de marge van Wereldwaterdag. Vorig jaar werd er voor 772.721 euro steun toegekend aan projecten in Afrika. Thema dit jaar is 'water en energie'.

Vlaams minister Joke Schauvliege lanceert ook dit jaar een projectoproep voor waterprojecten. Sinds Wereldwaterdag vorig jaar steunde minister Schauvliege voor 772.721 euro projecten in Burkina Faso, Congo, Haïti, India, Ghana, Niger en Oeganda. 110.293 mensen kregen een betere toegang tot zuiver drinkwater, 48.193 mensen een verbeterde toegang tot sanitaire voorzieningen.

Het thema van Wereldwaterdag 2014 is ‘water en energie’, beide essentiële bouwstenen in de strijd tegen armoede en het uitbouwen van lokale, welvarende samenlevingen en economieën. Beide staan trouwens in nauw verband met elkaar: energie opwekken en transporteren, vereist water. En omgekeerd wordt momenteel ongeveer acht procent van de globale energieproductie gebruikt voor het oppompen, de behandeling en het vervoer van water.

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) en de Vlaamse overheid werken sinds 2004 samen met bedrijven, verenigingen, drinkwatermaatschappijen, lokale overheden, universiteiten en hogescholen. Meer dan 100 Vlaamse organisaties en bedrijven zijn op een of andere manier betrokken bij het VPWvO. 81 ervan zijn geëngageerd in duurzame waterprojecten.

Minister Schauvliege zet enkele cijfers op een rijtje: "Deze legislatuur heb ik met meer dan 3,4 miljoen euro 37 ontwikkelingsprojecten van het VPWvO gesteund. Daarmee hebben we 400.000 mensen direct en vier miljoen mensen indirect kunnen helpen. In totaal hebben de Vlaamse partners sinds 2004 al 795.060 mensen aan zuiver drinkwater en 575.474 mensen aan een proper toilet en verbeterde hygiënische omstandigheden geholpen."

Het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), een organisatie die door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen, becijferde dat ongeveer 70 procent van de wereldwijde watervoorraden gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten. In 2025 zou twee derde van de wereldbevolking moeilijk toegang hebben tot water. Unicef, de kinderwelzijnsorganisatie van de VN, schat dat er dagelijks 1.400 kinderen jonger dan vijf sterven door een gebrek aan proper water.

Meer info: Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: WaterSan Perspective

Volg VILT ook via