nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.10.2014 Vlaanderen wil tegen 2040 vrij zijn van asbest

Vlaanderen wil de aanwezigheid van asbest versneld afbouwen. Tegen 2040 moet Vlaanderen volledig vrij zijn van asbest. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM krijgt de opdracht tegen 2018 een volledig stappenplan uit te werken.

Decennialang is asbest gebruikt in allerlei toepassingen, gaande van dakleien tot golfplaten en isolatiemateriaal. Door de risico's op milieu en gezondheid werd het gebruik in 1998 verboden. Maar er zouden naar schatting nog 3,7 miljoen asbesthoudende materialen in omloop zijn. Zonder ingrijpen zou het volgens OVAM tot 2070 duren vooraleer de asbesthoudende producten verdwenen zijn. Dat betekent dat er nog meer dan 50 jaar asbestvezels zouden kunnen vrijkomen. Dat is voor de Vlaamse regering de reden om te kiezen voor een versneld afbouwbeleid.

OVAM krijgt concreet de opdracht om tegen 2018 werk te maken van "de uitvoering en coördinatie van het afbouwbeleid met als doel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040". Een eerste verdere stap is aanvullend onderzoek doen en haalbare scenario's uitwerken. Bij de versnelde afbouw zal in de eerste plaats gekeken worden naar scholen, publieke gebouwen, overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en land- en tuinbouwbedrijven.

Bron: Belga

Volg VILT ook via