nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.10.2017 VLAM haalt opnieuw EU-geld binnen voor promotie

Het Vlaams Instituut voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft twaalf projecten ingediend voor Europese co-financiering. Het gaat om acht projecten waarvan VLAM de volledige coördinatie in handen heeft en vier projecten waarvan VLAM partner is. Negen projecten werden goedgekeurd. Zes ervan kunnen onmiddellijk in uitvoering gaan, drie staan op de reservelijst. Er zal onder meer een consumentencampagne opgestart worden om konijnenvlees populairder te maken, dit in samenwerking met Nederland, en ook promotie gevoerd worden voor de Conferencepeer in China.

Vorig jaar kreeg VLAM Europese subsidies voor zes nieuwe programma’s, en ook dit jaar werden heel wat aanvragen gelanceerd om toegang te krijgen tot de Europese subsidiepotten voor de promotie van land- en tuinbouwproducten. In totaal werden 12 projecten ingediend, waarvan er negen werden goedgekeurd. Zes ervan starten meteen, drie staan op de reservelijst. De zes goedgekeurde projecten die opgestart kunnen worden betekenen een aanzienlijke uitbreiding van het promotiebudget voor de export van konijn, pluimvee en vleeswaren, zuivel, peren en planten. Het gaat om 5,5 miljoen euro. Deze projecten hebben een duurtijd van 2 of 3 jaar en starten op 1 januari 2018.

Voor de projecten buiten Europa en de projecten met meerdere lidstaten kan een subsidie van 80 procent bekomen worden. Dit betekent een gigantische vermenigvuldiging van de promotiemiddelen. Voor elke euro die de sector bijdraagt in het project, past Europa 4 euro bij. Voor projecten binnen Europa is de tegemoetkoming van Europa 70 procent. De goedkeuring van negen projecten betekent dat VLAM mogelijk over 8,5 miljoen euro extra kan beschikken in 2018 tot 2020. In het geval de projecten op de reservelijst niet opgestart kunnen worden, gaat het nog steeds om een extra budget van bijna 5,5 miljoen euro.

Welke projecten zullen meteen van start gaan? Nederland en België starten een gezamenlijke consumentencampagne om het verbruik van konijnenvlees op te krikken in beide landen. Er wordt daarbij enerzijds gefocust op de nutritionele kwaliteiten en de bereidingsmogelijkheden van konijn, anderzijds worden de consumenten ook geïnformeerd over het nieuwe huisvestingsysteem van parkhouderijen, dat sinds 2014 van kracht is. In China wil VLAM aan “imago-opbouw” doen voor de Conferencepeer en dit zowel naar de handel als naar de consumenten. Het zwaartepunt van de campagne ligt op degustaties op de winkelvloer.

Daarnaast wil VLAM informatie verspreiden over en promotie voeren voor Europese vleeswaren en Europees pluimveevlees in Oost-Afrika. Het is een markt die nog grotendeels onbewerkt is, maar groot potentieel toont voor Europese exporteurs, aldus VLAM. In West-Afrika zijn er al exporteurs actief, maar kan ruimere prospectie gebeuren en een groter marktaandeel bekomen worden. Op de activiteitenkalender staan ook nog vijf beurzen, vijf contactdagen en drie prospectierondes.

Het VLAM-dossier behelst ook het voortzetten van de melkcampagne onder de baseline 'White Gold straight from the Heart of Europe' in Azië met acties in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en China. De doelgroepen zijn retail, importeurs, voedingsindustrie en foodservicebedrijven. In de communicatie ligt het accent op traceerbaarheid en kwaliteit van onze streng gecontroleerde zuivelproducten. VLAM voorziet deelnames aan beurzen, begeleid met de nodige communicatie via de media, een website, enz.

VLAM is verder partner in projecten rond duurzame zuivel. Europa heeft voorzien in een nieuwe topic die de initiatieven rondom duurzaamheid en klimaat onder de aandacht kan brengen bij een gespecialiseerd publiek. Alle leden van het European Milk Forum (EMF), waar VLAM deel van uitmaakt, hebben op dit vlak reeds heel wat onderzoek verricht, alsook initiatieven lopen, maar kunnen hieraan dus nu een Europese dimensie geven. De leden van EMF die deelnemen, zijn Frankrijk, Nederland, Noord-Ierland, Ierland, Denemarken en Vlaanderen. VLAM is tenslotte ook partner in een internationale B2B-campagne ‘Green city’ rond openbaar groen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via