nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.11.2017 "Vleesindustrie zonder dierenleed is illusie"

“Onze katten en honden vereren we als goden, waarom trekken we dat niet door naar alle dieren?”, zo vraagt Benoit Van den Broeck van Animal Rights zich af in een interview met De Standaard. Van den Broeck viseert de vleesindustrie en de politiek, waarvan hij vindt dat ze die industrie nog te veel een hand boven het hoofd houdt, maar kijkt toch vooral naar de consument als cruciale schakel in het verhaal. “Overheid en industrie zullen pas veranderen als de consument zich heeft aangepast.” 

De Belgische tak van Animal Rights bestaat nog maar twee jaar, maar zette de sector al enkele keren flink op zijn kop met de publicatie van undercoverbeelden uit verschillende slachthuizen en stallen. “De schaalvergroting en de snelheid van de productie hebben onvermijdelijk gevolgen voor het dierenwelzijn”, aldus Van den Broeck. “Dat heeft de vleesindustrie ons zo zelf gezegd. Met andere woorden: de kern van het probleem is dat de vraag naar vlees te groot is. Zolang dat niet verandert, blijft het dierenleed bestaan.”

“Laten we eerlijk zijn: geloven dat inbreuken tegen dierenwelzijn gestopt kunnen worden met meer controle en inspectie is een illusie”, gaat Van den Broeck verder. “Er zijn duizenden landbouwbedrijven in Vlaanderen. Natuurlijk is het onmogelijk om die allemaal te controleren, zeker met 22 controleurs. De inspectie dierenwelzijn holt achter ons en de feiten aan. Het is wel goed dat Vlaams minister Ben Weyts intussen durft toe te geven dat onze beelden het gezicht van de industriële landbouw en veeteelt tonen. Hij heeft gelijk als hij zegt dat de consument - “de grootste inspectiedienst” - veel macht heeft.”

“Voor alle duidelijkheid, we zeggen niemand wat hij wel of niet moet doen”, aldus nog Van den Broeck. “Het gaat om bewustmaking. Iedereen heeft het recht te weten hoe in onze samenleving met dieren omgegaan wordt. Economische belangen komen altijd op de eerste plaats. In België worden twaalf miljoen varkens per jaar geslacht. Zij worden verkocht over de hele wereld. De economische belangen zijn enorm: niet alleen voor de industrie, ook voor de overheid die ervan afhankelijk is voor jobs en belastinginkomsten. Een dictatuur van het vlees. Dat is de trieste realiteit.” 

Bron: De Standaard

Beeld: Animal Rights

Volg VILT ook via