nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2017 "Vleessector vraagt zelf correct verloop slachtproces"

De vleessector reageert bij monde van koepelorganisatie FEBEV ontgoocheld op een nieuw dierenwelzijnsschandaal waarbij opnieuw een slachthuis is betrokken. “We betreuren dat de positieve inspanningen van de andere slachthuizen binnen de sector nu door de inbreuken bij één partij in een slecht daglicht komen te staan”, zo klinkt het. Boerenbond wijst op de “volle verantwoordelijkheid” om de bestaande regelgeving omtrent dierenwelzijn na te leven, ABS hekelt vooral de fikse imagoschade. 

In een reactie op de nieuwe beelden die Animal Rights openbaar maakte, laat de Federatie van het Belgisch Vlees weten dat ze ingaan tegen de waarden van de federatie en tegen het convenant dat FEBEV samen met minister Weyts uitwerkte. "Om te garanderen dat de wetgeving en correcte procedures in alle slachthuizen gerespecteerd worden, werkt FEBEV constructief samen met de bevoegde overheidsdienst, in het bijzonder voor de implementatie van het convenant dierenwelzijn", aldus de mededeling.

De federatie zal in de komende dagen een onderzoek voeren naar de exacte aard en grootte van de inbreuken, "aangezien de video van 3 minuten gedistilleerd werd uit 60 uur beeldmateriaal". "Als beroepsfederatie heeft FEBEV geen controlerende bevoegdheid, maar reiken we aan onze leden alle middelen aan om de correcte slachthuispraktijken te kunnen toepassen. FEBEV betreurt dan ook erg dat de positieve inspanningen van de andere slachthuizen binnen de sector nu door de inbreuken bij één partij in een slecht daglicht komen te staan", besluit de koepel.

Vanuit Boerenbond wordt verwezen naar de bestaande geldende regels omtrent dierenwelzijn. "Er is duidelijke wetgeving rond dierenwelzijn", aldus woordvoerder Anne-Marie Vangeenberghe. "Iedereen uit de sector draagt de volle verantwoordelijkheid die wetgeving te kennen en na te leven. Controles moeten dit garanderen. Wanneer uit controles blijkt dat de wetgeving niet nageleefd wordt, dient men te sanctioneren. Sancties moeten in verhouding zijn tot de overtreding om een gedragswijziging te garanderen."

Bij het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) overheerst ontgoocheling. "Iedere landbouwer, en zeker iedere veehouder, voelt zich niet goed en heeft enkel onbegrip bij het zien van deze gruwel met dieren", zo klinkt het in een reactie. "Wij doen er alles aan om het imago van de landbouwsector goed te houden. Met deze beelden wordt alles tenietgedaan, dit terwijl elke boer er elke dag alles aan doet om zijn dieren diervriendelijk te behandelen. Dit is alleen maar in zijn eigen voordeel, want zijn resultaten en dus zijn inkomen hangen hiervan af. De toestanden die deze morgen openbaar gemaakt werden, kunnen wij niet aanvaarden."

De derde Vlaamse landbouworganisatie, het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC), suggereert om te onderzoeken of kleine spelers die zich beperken tot de Belgische markt, of zelfs enkel hun eigen thuisverkoop, geen mogelijkheden kunnen krijgen om op het eigen bedrijf, of via een mobiele installatie, hun dieren te (laten) slachten. "Uiteraard volgens de regels van de kunst met respect voor het welzijn, en de voedselveiligheid, maar met beperkte financiële investeringen én de zekerheid voor ons als veehouder dat we ons dier, dat ons kent, in alle rust en kalmte kunnen begeleiden tot op het ogenblik dat het verdoofd wordt", zo klinkt het.

Vanuit het politieke veld reageert Bart Dochy (CD&V), lid van de Landbouwcommissie in het Vlaams Parlement, verbolgen. Hij vraagt een striktere handhaving van de bestaande wetten. "We hoeven het warm water niet uit te vinden", aldus Dochy. "De wet is duidelijk en moet toegepast worden. Het is hoog tijd dat controles zonder pardon sluitend worden gemaakt. Als het ons echt menens is met dierenwelzijn, moet het de laatste keer zijn dat zoiets het nieuws kan halen. De minister heeft al bijkomende middelen gekregen om meer controleurs het veld in te sturen. Dat het opnieuw een dierenrechtenorganisatie is die dit moet vaststellen, en niet onze controlediensten, bewijst dat er nog steeds iets schort. Ik verwacht dat de minister snel met een actieplan komt om de controle op het dierenwelzijn in slachthuizen eindelijk sluitend te maken.”

Volgens Bart Caron van Groen komt het nieuws over dierenmishandeling in het slachthuis in Izegem niet uit de lucht vallen. "Vorig jaar alleen al stelden dierenartsen met opdracht er acht ernstige overtredingen vast", aldus Caron. "Het slachthuis was daarmee de derde grootste overtreder van de runderslachthuizen in België." Maar die vaststellingen zijn volgens Caron zonder gevolg gebleven. De vastgestelde overtredingen vormen bovendien slechts "een topje van de ijsberg", betoogt Caron. "Er heerst normvervaging in alle slachthuizen", besluit het Groen-parlementslid, die naast permanente cameracontroles een forse toename van het aantal controles ter plaatse bepleit.

Tegelijk richt Groen zich tot Vlaams Landbouwminister Joke Schauvliege om resoluut voor een ommezwaai naar een "100 procent duurzame veehouderij" te gaan. Groen heeft naar eigen zeggen ook een voorstel klaar, dat op 20 jaar tijd voor die ommekeer kan zorgen. "Het einddoel is dieren kweken op een natuurlijke manier, grondgebonden en op een aangepaste schaal", legt Caron uit. "Zo kunnen alle dieren een dierwaardig bestaan leiden. Maar er zijn ook veel voordelen voor de mens: het voedsel wordt kwalitatiever, we vermijden voedselschandalen, er zijn minder risico's voor de volksgezondheid door het verminderde gebruik van onder andere antibiotica en groeihormonen én het is beter voor klimaat en milieu door de lagere uitstoot van CO2 en methaan. Eigenlijk wint iedereen bij dit plan."

Ex-Groen-parlementslid Hermes Sanctorum klaagt daarnaast aan dat er nog steeds geen doorlichting van alle slachthuizen in Vlaanderen is geweest. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had zo'n controle gevraagd na een eerder schandaal in Tielt, maar volgens het onafhankelijke parlementslid is er veel tijd verloren door "maandenlange onderhandelingen" tussen het kabinet-Weyts en de sector over de voorwaarden van zo'n controle. Hij stelt zich dan ook "ernstige vragen" bij de onafhankelijkheid van de doorlichting. Volgens Vlaams Belang falen de maatregelen die Weyts eerder al aankondigde en de partij spreekt van "een processie van Echternach".

Collega-dierenrechtenactivisten GAIA tenslotte, maakte na de beelden van Animal Rights een lijstje met zes eisen kenbaar. In de eerste plaats moet gedurende een periode van enkele maanden één of meerdere degelijk opgeleide inspecteurs toezien op het verloop van het slachtproces van ieder individueel dier. Het gebruik van voorwerpen waarmee dieren gestoken kunnen worden moet verboden worden; dieren moeten beter gefixeerd worden om te vermijden dat het schietmasker ondoeltreffend wordt gebruikt; het personeel moet opleiding krijgen; er moet permanent cameratoezicht komen. Als laatste vraagt GAIA ook de oprichting van een task force die op basis van camerabeelden verbeteringen kan voorstellen. 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Animal Rights

Volg VILT ook via