nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2016 Voeding heeft op vele manieren een sociale impact

‘Voedsel om over na te denken’ is het eerste overkoepelende rapport over de rol die voeding en de agrovoedingsketen in Vlaanderen innemen. Over het voedingspatroon van de Vlaming hadden we het al. Het volgende hoofdstuk uit het nieuwe Landbouwrapport staat stil bij de impact van voeding op onze gezondheid, het milieu, enz. En bij de sociale impact, want drie procent van de Vlamingen zit zo krap bij kas dat ze zich geen volwaardige maaltijd kunnen veroorloven om de twee dagen. Mensen met een inkomen op of onder de armoedegrens eten ongezonder. Sinds begin jaren ’90 groeit het klantenbestand van de voedselbanken. In 2015 waren er 138.500 geregistreerde hulpbehoevenden.

In Vlaanderen is er voldoende voedsel beschikbaar en dat zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst ook zo blijven. Minder goed scoren we op de toegang tot voedsel en het gezond gebruik ervan. Als maatstaven voor armoede en beperkte toegang tot voedsel neemt het nieuwe Landbouwrapport (LARA) de Vlaamse en Europese armoede-indicator en het aantal hulpbehoevenden dat een beroep doet op de voedselbanken. Hun aantal stijgt, van 70.000 Vlamingen in 1995 tot 138.500 tien jaar later.

De relatie voeding, gezondheid en armoede is complex. Kort samengevat kan je zeggen dat arm zijn ongezond maakt, en omgekeerd. Kinderen met een slechte gezondheid zijn bijvoorbeeld vaker afwezig op school en missen daardoor kansen. Volwassenen die met gezondheidsproblemen geconfronteerd worden, kunnen hun werk verliezen of daar anderszins nadeel van ondervinden.

Voeding kan ook een bindmiddel zijn voor de maatschappij. Eten is een sociaal gebeuren. We scheppen en vieren vriendschaps- en familiebanden door eten te delen, tafelen ter gelegenheid van tradities, feesten en rituelen. Familierecepten worden van generatie op generatie doorgegeven. Hetzelfde geldt voor lokale of nationale specialiteiten.

België kent een hele reeks typische gerechten en producten: bier, friet, chocolade, wafels, witloof, enz. Ons land telt onder meer een 300-tal kaassoorten, stoofvlees als nationaal gerecht, een grote variatie aan gebak, meer dan 400 verschillende soorten pralines en de grootste variatie ter wereld aan biersoorten. De Belgische keuken geniet een goede reputatie.

Voedsel is het verbindend element tussen producent en consument, tussen stad en platteland. De kloof is in de voorbije decennia steeds groter geworden. Tamelijk recent is hier een kentering vast te stellen. Een groeiend aantal consumenten is opnieuw nieuwsgierig om te weten waar hun eten vandaan komt. Men wil opnieuw kennismaken met de boer. Tal van initiatieven zetten in op het (her)verbinden van consumenten met producenten. In het Landbouwrapport wordt dieper ingegaan op de korte keten en op stadsgebonden landbouw

Meer info: LARA 2016

Bron: LARA 2016

Volg VILT ook via