nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.04.2017 Voedingsindustrie gaat door samenwerking meer innoveren

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters maakte bekend dat de agrovoedingsindustrie een eigen speerpuntcluster toegewezen krijgt met Flanders’ FOOD, het innovatieplatform voor de voedingsindustrie, als centrale spil. Voor Flanders’ FOOD is dit de kroon op het werk want aan de innovatiestrategie voor voedingsbedrijven ging een lang en intensief traject vooraf. Namens de sector reageert FEVIA tevreden want eensgezindheid over de aanpak en het langdurig engagement van alle betrokkenen zal maken dat de grootste industriële sector in Vlaanderen koploper in innovatie kan blijven.

Na grondige evaluatie door het Agentschap Innoveren & Ondernemen is de Vlaamse agrovoedingsindustrie een eigen speerpuntcluster toegewezen. Soortgelijke speerpuntclusters zijn er ook voor vier andere sectoren die van strategisch belang zijn voor de Vlaamse economie en welvaart, meer bepaald voor de chemie-, materialen-, energie- en transportsector. Zo'n speerpuntcluster is een duur woord voor een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid. Samen werken ze aan een langetermijnstrategie en tegelijk ook aan de competitiviteit van een sector op korte termijn.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters legt uit waarom de erkenning ook de (agro)voedingsindustrie te beurt valt: “De voedingsindustrie is niet alleen een belangrijke economische speler in Vlaanderen, ook op het vlak van innovatie heeft de sector de voorbije jaren grote stappen gezet. Met de ondersteuning van deze speerpuntcluster bundelen we de innovatieve kracht van onze bedrijven en kenniscentra om de competitiviteit van de voedingssector nog te versterken en onze plaats aan de wereldtop te verankeren.”

Vlaamse voedingsbedrijven groeien door export maar voelen internationaal de hete adem van concurrenten in de nek. De sector verwacht dat een eigen speerpuntcluster met internationale focus kan helpen om in Vlaanderen het innovatieklimaat aan te wakkeren en de competitiviteit van de bedrijven te versterken. Met ruim 157.500 directe en indirecte arbeidsplaatsen is de voedingsindustrie de grootste industriële werkgever in Vlaanderen. Dankzij het kwaliteitsimago van Belgische voeding, dat de sector zelf promoot met het merk ‘Food.be – Small country. Great food’ scoorden de Vlaamse voedingsbedrijven de voorbije jaren op vlak van export, daarbij gesteund door Flanders Investment & Trade. Mede daardoor trokken de investeringen in de Vlaamse voedingsindustrie aan tot bijna 1 miljard euro.

Toch ziet Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen en van Flanders’ FOOD, een noodzaak om te blijven investeren in innovatie: “We mogen niet op onze lauweren rusten. Het productievolume van de Vlaamse voedingsindustrie steeg de voorbije jaren sterker dan de omzet, wat betekent dat er druk is op de prijzen. We moeten dus streven naar producten met meer toegevoegde waarde. Net daarom is het zo belangrijk dat Vlaamse bedrijven blijven investeren in innovatie en toegang hebben tot de juiste kennis en expertise. Door de erkenning vanwege de Vlaamse overheid krijgen de bedrijven in de cluster rond Flanders’ FOOD hierbij een meer dan belangrijk duwtje in de rug.”

De algemeen directeur van Flanders’ FOOD, Inge Arents, doet de belofte om, samen met de voedingsbedrijven, nog intensiever samen te werken met de Vlaamse kennisinstellingen en met de innovatiepartners uit andere sectoren zoals landbouw, machinebouw, gezondheidssector en de producenten van verpakkingen. De vernieuwde speerpuntcluster blijft KMO’s ondersteunen om samen te innoveren rond gemeenschappelijke thema’s, maar zet nu ook in op internationale samenwerking en strategisch basisonderzoek.

Gevraagd naar het belang van de erkenning door de Vlaamse overheid wijst Arents op het duidelijke lange termijn engagement van de overheid ten aanzien van de agrovoedingsindustrie, maar hecht ze net zoveel waarde aan het feit dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Samenwerken wordt het nieuwe mantra binnen de voedingsindustrie door niet louter te denken in termen van concurrentie, maar vooral van gezamenlijk winnen. In een sector waar veel meer bedrijven met beperkte ontwikkelingsbudgetten dan multinationale ondernemingen met een eigen R&D-afdeling actief zijn, lijkt dat de beste manier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via