nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.12.2016 Voedingsindustrie sterkhouder van agrobusinesscomplex

Het nieuwe Landbouwrapport beschrijft ‘het agrobusinesscomplex’ aan de hand van economische kernindicatoren. Het aantal bedrijven dat actief is in toelevering en voedingsindustrie en alle schakels daartussen daalt. In 2014 waren het er nog bijna 35.000. Samen realiseren ze een gestaag stijgende omzet, van 60 miljard euro in datzelfde jaar. De omzetgroei is vooral te danken aan de voedingsindustrie die een omzet realiseert van 38,4 miljard euro. Ook de toegevoegde waarde neemt toe maar de tewerkstelling daalde van bijna 158.000 jobs in 2008 naar net geen 145.500 jobs in 2014. Dat is nog altijd bijna zes procent van de actieve beroepsbevolking in Vlaanderen.

Landbouw is niet de enige economische actor die gericht is op het aanbieden van voedsel, al is het wel een belangrijke schakel binnen de agrovoedingsketen. De keten omvat alle schakels vanaf de agrarische toelevering tot en met de consument. Beschouw je enkel het agrobusinesscomplex, dan is de voedingsindustrie de laatste schakel en vallen groothandel, retail, voedingsdiensten en de consument af. Het nieuwe Landbouwrapport (LARA) zoomt in op de structurele en economische gegevens van dat agrobusinesscomplex. Het gaat om bijna 35.000 bedrijven met een gezamenlijke omzet van 60 miljard euro, een toegevoegde waarde van 8,2 miljard euro en meer dan 145.000 arbeidsplaatsen.

Door het slinken van de boerenpopulatie daalt ook het aantal bedrijven dat actief is in het agrobusinesscomplex (ABC) want zeven op de tien zijn land- en tuinbouwbedrijven. Zo waren er in 2008 nog meer dan 42.000 ABC-bedrijven tegenover net geen 35.000 zes jaar later. Met omzet en toegevoegde waarde gaat het wel de goede richting op. Over dezelfde periode (2008-2014) worden stijgingen met 16, respectievelijk 28 procent geregistreerd. Vooral de omzet van de voedingsindustrie groeit (+19%), die van de agrarische tussenhandel en verzamelende handel in iets mindere mate (+14%). De investeringen in het agrobusinesscomplex schommelen van jaar tot jaar en volgen vooral de trend binnen de voedingsindustrie. In 2014 investeerden ABC-bedrijven voor 1,81 miljard euro.

In 2014 is bijna zes procent van de werkende bevolking in Vlaanderen tewerkgesteld in één van de takken van het agrobusinesscomplex, inclusief de zelfstandigen in land- en tuinbouw. In vergelijking met 2008 komt dat neer op een daling van de tewerkstelling met acht procent. Het aandeel van de voedingsindustrie (45%) in de totale tewerkstelling in het ABC lag hoger dan dat van land- en tuinbouw (42,1%). De tewerkstelling in de voedingsindustrie blijft de laatste jaren vrijwel stabiel terwijl de tewerkstelling in de landbouw ten opzichte van 2008 met 11 procent is afgenomen. Niet alleen is de voedingsindustrie de grootste werkgever van het agrobusinesscomplex, de sector heeft ook het grootste aandeel in de omzet (64%), doet de meeste investeringen (52%) en creëert de hoogste toegevoegde waarde (53%).

Meer info: LARA 2016

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via