nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.08.2017 "Voedselagentschap staat recht in zijn schoenen"

“Onze communicatie over de fipronil-crisis moeten we goed evalueren, maar voor de rest kan ik zeggen dat we recht in onze schoenen staan. Wij zijn er tenminste achter gekomen dát er iets mis was. Toch leek het plots dat we de risee van Europa waren, terwijl we net goed werk leverden”, zo reageert gedelegeerd bestuurder Herman Diricks op de kritiek die het Voedselagentschap kreeg naar aanleiding van de fipronil-crisis in een interview in De Morgen.

Diricks wil naar eigen zeggen geen excuses zoeken voor de warrige manier waarop werd gecommuniceerd over fipronil in eieren. “Veel collega’s waren op verlof. We moesten alle middelen en mensen inzetten om de besmetting aan te pakken. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden en dus kan niet alle focus gaan naar communicatie. Het is belangrijk dat we voldoende ruimte krijgen om onze basisjob te doen: de voedselveiligheid controleren”, aldus de FAVV-topman, die erop wijst dat hij het hele incident wil gaan evalueren nadat alles achter de rug is.

Aan ontslag heeft hij tijdens heel de crisis niet gedacht. “We stonden recht in onze schoenen. We kregen wel het verwijt dat het zo lang duurde vooraleer we erachter zijn gekomen dat er iets mis was, maar wij zijn er tenminste achter gekomen. De andere getroffen landen niet. Het zou bijzonder ironisch zijn dat net de organisatie die haar werk doet, geslachtofferd wordt. Zelfs de Nederlanders zeggen nu dat dankzij onze acties de fipronil-gevallen naar boven zijn gekomen”, aldus Diricks.

Bovendien moest het Voedselagentschap ook rekening houden met het gerechtelijk onderzoek dat liep waardoor het parket de leiding had in de communicatie over de zaak. “Als de volksgezondheid in gevaar was, zouden we geen milliseconde getwijfeld hebben om te communiceren. Maar bij een gerechtelijk onderzoek is het de afspraak dat het parket communiceert omdat het niet evident is wat je wel en niet mag zeggen”, aldus het hoofd van het Voedselagentschap.

Professor Toxicologie Jan Tytgat uitte openlijk kritiek over de drempelwaarden die het FAVV hanteert. Daardoor werd de verwarring rond het al dan niet veilig zijn van de eieren alleen maar groter. Diricks is niet te spreken over de uitingen van Tytgat. “De drempelwaarden voor fipronil zijn berekend volgens onze standaardmethode, conform de Europese regels. Hij had ons beter even gecontacteerd wanneer hij hierover vragen had.” Hij wijst erop dat het FAVV een wetenschappelijk comité heeft dat de werking van het agentschap op een onafhankelijke manier controleert. “Als hij toch zo geïnteresseerd is in ons functioneren, dat hij zich dan kandidaat stelt. Dat heeft hij de laatste jaren niet gedaan. Het is gemakkelijk om van buitenaf commentaar te leveren.”

Of het Voedselagentschap een bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid of de minister van Landbouw moet zijn, maakt volgens Herman Diricks niets uit. “Dat is een politieke beslissing. Welke minister we ook hebben, wij doen onze job zoals het hoort en volgen de Europese regels. Alle mensen die bij het FAVV werken, hebben in de eerste plaats de voedselveiligheid en de volksgezondheid voor ogen. Vraag maar eens aan al die kippenboeren wat zij ervan vinden dat hun bedrijven preventief geblokkeerd zijn. Denkt u dat die gelukkig zijn met onze maatregelen?” 

Bron: De Morgen

Volg VILT ook via