nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.07.2018 “Voer dit jaar statiegeld in op plastic en blik”

De Statiegeldalliantie herhaalt haar oproep om te kiezen voor statiegeld op plastic flessen en blikjes. Het thema staat vrijdag op de agenda van de laatste ministerraad in het kader van het Afvalplan van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). “Het vele plastic en blikken zwerfvuil stoort iedereen, vervuilt het milieu en brengt koeien en dieren in zee letsel toe”, klinkt het bij de alliantie. De Statiegeldalliantie telt intussen 751 Belgische en Nederlandse leden.

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen dat in november 2017 werd opgericht. De initiatiefnemers willen de regeringen in beide landen aanzetten tot de invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes, om zo het zwerfvuil te verminderen. De voorbije maanden groeide het aantal partners van de Nederlands-Belgische Statiegeldalliantie aan tot 751, waarvan 168 Vlaamse gemeenten en 102 Vlaamse organisaties.

Op dit moment is er al statiegeld op glazen bierflessen en sommige wijnflessen in België. De uitbreiding naar alle plastic flessen en blikjes maakt deel uit van het Afvalplan van minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V). Over dat plan wordt vrijdag 20 juli gestemd op de ministerraad van de Vlaamse regering. “Onze vraag aan de Vlaamse, Brusselse en Waalse gewestregeringen is helder: voer dit jaar statiegeld in op alle plastic flessen en blikjes”, aldus de Statiegeldalliantie. “Het is een doeltreffende maatregel om het zwerfvuil te bestrijden en onze omgeving proper te krijgen.”

Ook in Franstalig België vraagt de bevolking de invoering van statiegeld, dat bleek onlangs uit een enquête van onderzoeksbureau GfK. “De Statiegeldalliantie roept bij deze dan ook Franstalige organisaties en gemeenten uit Brussel en Wallonië op om zich aan te sluiten bij de Alliance de la Consigne”, klinkt het. De Brusselse gemeente Sint-Gillis sloot zich alvast aan bij het initiatief dat ook aan de Brusselse en Waalse regering vraagt om statiegeld in te voeren in België.

Het verpakkingsplan van Schauvliege stond eerder al op de agenda van de Vlaamse ministerraad. Toen werd echter snel duidelijk dat de tegenstellingen groot waren en dat een doorbraak weinig waarschijnlijk was. Minister-president Geert Bourgeois betreurde ook dat minister Schauvliege al over het plan had gecommuniceerd nog voor het besproken was in de schoot van de regering. Of er nu wel een beslissing valt op de ministerraad, is dus nog afwachten.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via